Language cs

Zaměstnanecké benefity

Hospodářská komora ČR vedla v období od 16. do 27. 3. 2023 šetření s názvem „Zaměstnanecké benefity“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jimi poskytovaných zaměstnaneckých benefitech včetně důvodů pro jejich poskytování. Zvláštní pozornost byla věnována…

Komorový barometr – jaro 2023

Hospodářská komora ČR vedla v období od 13. do 30. 1. 2023 pravidelné šetření s názvem „Komorový barometr“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jejich aktuální ekonomické situaci a očekáváních pro nejbližší období. Celkem na anketu…

Datové schránky

Publikace Datové schránky od Hospodářské komory České republiky přináší ve stručné formě nejpodstatnější informace týkající se fungování a používání datových schránek, včetně praktických tipů, poznámek a upozornění pro jejich uživatele. Seznámit by se s ní měli především ti, kteří datové…

Ceny

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu. Poznámky Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden…

Autorizovaná konverze dokumentů

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné…

Datové schránky

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci. Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám,…