Language cs

Zaměstnávání seniorů a osob 55+

Hospodářská komora ČR vedla v období od 27. 6. do 11. 7. 2023 šetření s názvem „Zaměstnávání seniorů a osob 55+“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jejich zkušenostech se zaměstnáváním seniorů a osob v předdůchodovém věku. V šetření jsme…

Musí obchod přijmout platbu kartou?

Máme přijmout zákon, který přikáže obchodníkům přijímat platbu kartou, tedy že to bude lidské právo? Ne, existuje delší a náročnější, ale racionálnější, svobodnější a výhledově i efektivnější cesta než rychlé „násilí“ v podobě restriktivního zákona. Logicky obhajitelná základní práva, tedy…

Profesní unie Průmysl a doprava

Unie sdružuje asociace a svazy z oblasti automobilového průmyslu, strojírenských technologií, obranného a bezpečnostního průmyslu, dopravy a dalších odvětví a společně usilují o zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a dopravě a zasazují se o zlepšení podnikatelského prostředí.

Profesní unie Obchod a cestovní ruch

Unie sdružuje asociace a svazy spojující zaměstnavatele a podnikatele v obchodním sektoru a v cestovním ruchu. Úkolem je chránit je, prosazovat jejich zájmy a podporovat celospolečenské vnímání jejich role pro společnost, hospodářství a zaměstnanost v zemi.

Zaměstnanecké benefity

Hospodářská komora ČR vedla v období od 16. do 27. 3. 2023 šetření s názvem „Zaměstnanecké benefity“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jimi poskytovaných zaměstnaneckých benefitech včetně důvodů pro jejich poskytování. Zvláštní pozornost byla věnována…