Emanuel Šíp: Otevírání trhu železniční osobní dopravy v ČR? Spíš iluze než realita

22.03.2017

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY DOPRAVNÍ SEKCE

 
Ministerstvo dopravy předkládá na dnešní jednání vlády ČR pravidelnou roční zprávu o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy. Závěry zprávy, které mají získat souhlas vlády, jsou jasným důkazem toho, že ministerstvo nemá zájem o nové železniční dopravce a investory, a sleduje spíše cestu co největšího a nejdelšího uzavření českého železničního trhu. Otevírání trhu železniční osobní dopravy v ČR je tedy nadále spíš iluzí než realitou.
 
Jednou ze zásadních změn oproti původnímu materiálu představuje zrušení původního úmyslu zavést v ČR pořizování dotovaných vozidel objednateli namísto dopravců, a to přes značné výhody, které by tento v Evropě často užívaný model přinesl zejména ve větším vlivu veřejných objednatelů na kvalitu železniční osobní dopravy v ČR. Návrat ke starému systému nákupu vozidel dopravci se pak zpětně používá jako odůvodnění „přímého zadání u ČD i s ohledem, aby nedocházelo ke kolizím s realizovanými investicemi do vozidel.“
 
Ministerstvo pokračuje i přes avizovaný rozpor s evropským i českým právem veřejných zakázek v zásadním rozšiřování stávajících smluv o veřejných službách akciové společnosti České dráhy. I přes vážný zájem tří dalších dopravců tak již přidělilo akciové společnosti České dráhy expresní vlaky v relaci Praha–České Budějovice–Linec a žádá o vládní souhlas i u relací Praha–Plzeň–Cheb/Mnichov a Praha–Klatovy. Místo systémového řešení problémů akciové společnosti České dráhy zejména ve finanční a investiční oblasti tak uplatňuje nepřímou podporu, která ovšem bude mít velmi pravděpodobně za následek neracionální výdaje veřejných prostředků.
 
Rozpor Hospodářské komory na toto řešení byl uplatněn při jednání s ministerstvem marně, protože současný jednací řád vlády neumožňuje přenést takový rozpor na vládní úroveň. Hlas podnikatelů tak není na jednání vlády slyšet. Případné kladné rozhodnutí vlády k zmíněnému návrhu ministerstva by pak bylo jen dalším důkazem toho, že je vláda daleko více ochránkyní zájmů velkých korporací namísto podpory podnikání v zemi, která se jen obtížně vzpamatovává z důsledků několikaleté finanční krize.
 
Hospodářská komora nyní bude bedlivě sledovat, jak se ministerstvo dopravy vypořádá s novými evropskými předpisy k další liberalizaci trhu železniční osobní dopravy v Evropě, přijatými v závěru minulého roku. Nejen tento materiál, i pomalý postup v přípravě systému jednotné železniční jízdenky ukazuje, že ministerstvo není na nový vývoj připraveno.
 
Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/