Dohoda o nových pravidlech pro výrobu, označování a registraci lihovin

28.11.2018

Instituce EU dosáhly včera politické dohody o nových pravidlech pro výrobu a označování lihovin a pro registraci a ochranu lihovin registrovaných jako zeměpisná označení (GI). Modernizovaná pravidla zajistí, že spotřebitelé budou přesně informováni o metodách používaných k výrobě lihovin. Dohoda znamená, že v celé EU bude zajištěno jasnější označování lihovin a že jejich složení bude harmonizováno na úrovni EU. Vytvoření rejstříku kontrolních orgánů členských států rovněž usnadní práci vnitrostátních donucovacích orgánů, aby zajistily, že spotřebitelé získají originální výrobky.

Více informací na https://cebre.cz/aktuality/legislativa-eu-vnitrni-trh/dohoda-o-novych-pravidlech-pro-vyrobu-oznacovani-a-registraci-lihovin

/jak-na-