Další užitečné informace a rady

Jak postupovat v případě, že se dostanete do prodlení se splněním svých závazků?

Hospodářská komora připravila doporučení, jak se zachovat v případě, že se z důvodu epidemie dostanete do prodlení se splněním svých závazků. Celou příručku naleznete zde.

Hospodářská komora iniciovala větší shovívavost státních subjektů při uplatňování pokut za nedodržení termínů zakázek v dopise premiérovi Andreji Babišovi. Znění dopisu najdete zde.

ARROWS advisory group

Advokátní kancelář ARROWS vám na svých stránkách nabízí právní informace v souvislosti s COVID-19. Jedná se např. o videa, ve kterých přední odborníci ARROWS odpovídají na otázky týkající se především pracovního práva a smluvních vztahů, dále otázky ohledně náhrady škody státem a smluvních vztahů. ARROWS připravila i praktickou příručku k náhradám škod, pracovnímu právu a smlouvám.

Advokátní kancelář vytvořila také příručku Vymáhání pohledávek, která je pro všechny k dispozici zdarma.

Frank Bold Advokáti

Jak překlenout krizi? Článek z 5. 11. 2020 přináší praktické tipy pro podnikatele z pracovního práva. Například se v něm dozvíte, jak se vypořádat s překážkami v práci, kurzarbeitem a Antivirem, home officy, jak postupovat při rušení benefitů nebo snižování stavu zaměstnanců. Článek najdete zde.

Advokátní kancelář připravila k 30. 10. 2020 článek o korporátních dluhopisech jako nástroji pro překlenutí výpadku příjmů. Celé znění článku naleznete zde.

ROWAN LEGAL

Právníci v ROWAN LEGAL dávají všem organizacím zasaženým epidemií COVID-19 zdarma k dispozici více než 50 vzorů dokumentů připravených pro řešení problémů způsobených aktuální epidemií či vládními omezeními. Se vzory budete schopni flexibilně změnit smlouvy a komunikovat s vašimi smluvními partnery, upravit své závazky vůči zaměstnancům, řešit vznikající spory, hlasovat per rollam v obchodních korporacích a velmi rychle zadat veřejnou zakázku. Naleznete je ke stažení zde.

Záznam z webináře Online prodejcem ze dne na den! naleznete zde. Advokáti vás v praktickém webináři provedou nejdůležitějšími kroky pro rychlé zřízení eshopu či online platformy pro poskytování služeb. Rovněž vás upozorní na hlavní právní úskalí, která s sebou prodej online nese. Vedle toho si můžete stáhnout praktický checklist, který vám pomůže ověřit, že jste při přechodu na online na nic důležitého nezapomněli. Checklist naleznete zde.

Certifikát o zásahu vyšší moci

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů budeme vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50% slevou. Se zvýhodněnou cenou můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.

Ekonomický monitoring firem

Hospodářská komora rovněž přichází s pomocnou aktivitou podnikatelské veřejnosti v době, kdy všichni společně čelíme zcela neobvyklé situaci, která již má a ještě bude mít velké dopady do ekonomické situace nás i našich obchodních partnerů. Vedle důležité podpory státu je potřeba udržet transparentní podnikatelské prostředí, které umožní snižovat nebezpečnou druhotnou platební neschopnost. V této souvislosti nabízí Hospodářská komora ve spolupráci s firmou CRIF – Czech Credit Bureau – Monitoring Cribis umožňující sledování ekonomické situace u všech vašich odběratelů a dalších obchodních partnerů zdarma po dobu 2 měsíců. Tento monitoring vašeho zákaznického portfolia je zaměřen na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované na území České a Slovenské republiky. Bližší informace naleznete zde.