Další užitečné informace a rady

Jak postupovat v případě, že se dostanete do prodlení se splněním svých závazků?

Hospodářská komora připravila doporučení, jak se zachovat v případě, že se z důvodu epidemie dostanete do prodlení se splněním svých závazků. Celou příručku naleznete zde.

Hospodářská komora iniciovala větší shovívavost státních subjektů při uplatňování pokut za nedodržení termínů zakázek v dopise premiérovi Andreji Babišovi. Znění dopisu najdete zde.

Informace o novém kompenzačním bonusu k 12. 11. 2020

Poskytování kompenzačního bonusu je rozděleno do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. maximálně 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. maximálně 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. Podrobné informace naleznete v tomto dokumentu.

ARROWS advisory group

Advokátní kancelář ARROWS vám na svých stránkách nabízí právní informace v souvislosti s COVID-19. Jedná se např. o videa, ve kterých přední odborníci ARROWS odpovídají na otázky týkající se především pracovního práva a smluvních vztahů, dále otázky ohledně náhrady škody státem a smluvních vztahů. ARROWS připravila i praktickou příručku k náhradám škod, pracovnímu právu a smlouvám.

Advokátní kancelář vytvořila také příručku Vymáhání pohledávek, která je pro všechny k dispozici zdarma.

Frank Bold Advokáti

Jak překlenout krizi? Článek z 5. 11. 2020 přináší praktické tipy pro podnikatele z pracovního práva. Například se v něm dozvíte, jak se vypořádat s překážkami v práci, kurzarbeitem a Antivirem, home officy, jak postupovat při rušení benefitů nebo snižování stavu zaměstnanců. Článek najdete zde.

Advokátní kancelář připravila k 30. 10. 2020 článek o korporátních dluhopisech jako nástroji pro překlenutí výpadku příjmů. Celé znění článku naleznete zde.

ROWAN LEGAL

Právníci v ROWAN LEGAL dávají všem organizacím zasaženým epidemií COVID-19 zdarma k dispozici více než 50 vzorů dokumentů připravených pro řešení problémů způsobených aktuální epidemií či vládními omezeními. Se vzory budete schopni flexibilně změnit smlouvy a komunikovat s vašimi smluvními partnery, upravit své závazky vůči zaměstnancům, řešit vznikající spory, hlasovat per rollam v obchodních korporacích a velmi rychle zadat veřejnou zakázku. Naleznete je ke stažení zde.

Záznam z webináře Online prodejcem ze dne na den! naleznete zde. Advokáti vás v praktickém webináři provedou nejdůležitějšími kroky pro rychlé zřízení eshopu či online platformy pro poskytování služeb. Rovněž vás upozorní na hlavní právní úskalí, která s sebou prodej online nese. Vedle toho si můžete stáhnout praktický checklist, který vám pomůže ověřit, že jste při přechodu na online na nic důležitého nezapomněli. Checklist naleznete zde.

Záznam webináře Právní aspekty nouzového stavu ke zhlédnutí zde. Tématem webináře jsou pracovněprávní vztahy, smluvní právo, podpora zaměstnavatelů a OSVČ.

Další zajímavý obsah advokátní kanceláře:

Certifikát o zásahu vyšší moci

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů budeme vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50% slevou. Se zvýhodněnou cenou můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.

Ekonomický monitoring firem

Hospodářská komora rovněž přichází s pomocnou aktivitou podnikatelské veřejnosti v době, kdy všichni společně čelíme zcela neobvyklé situaci, která již má a ještě bude mít velké dopady do ekonomické situace nás i našich obchodních partnerů. Vedle důležité podpory státu je potřeba udržet transparentní podnikatelské prostředí, které umožní snižovat nebezpečnou druhotnou platební neschopnost. V této souvislosti nabízí Hospodářská komora ve spolupráci s firmou CRIF – Czech Credit Bureau – Monitoring Cribis umožňující sledování ekonomické situace u všech vašich odběratelů a dalších obchodních partnerů zdarma po dobu 2 měsíců. Tento monitoring vašeho zákaznického portfolia je zaměřen na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované na území České a Slovenské republiky. Bližší informace naleznete zde.

Desatero základních rad pro podnikatele

Uvědomujeme si, že může být obtížné zorientovat se v záplavě každodenní dávky zpráv, které se na nás hrnou z vlády i sdělovacích prostředků. Proto jsme pro vás připravili desatero rad. Může sloužit jako inspirace, na co myslet v době koronavirové pandemie, abyste co nejlépe ochránili své podnikání.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora