CzechSkills

Hospodářská komora České republiky zaznamenala úspěch a stala se Národním koordinátorem pro Českou republiku v rámci organizace WorldSkills Europe a soutěže EuroSkills po více než deseti letech. 

WorldSkills Europe 

Organizace WorldSkills Europe (WSE) podporuje dokonalost (excellence) ve vytváření dovedností a kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě (OVP). Zvyšuje povědomí o významu kvalitního odborného vzdělávání a odborné přípravy pro Evropu prostřednictvím soutěží (EuroSkills competition), které předvádějí mladým lidem nejnovější vývoj v povoláních a kvalifikacích. WorldSkills Europe poskytuje aktérům ze světa práce, vládních úřadů a vzdělávacích institucí možnost vyměňovat si a srovnávat standardy kompetencí v průmyslových oborech a v sektoru služeb v globální ekonomice.

Členství a zapojení zemí do WSE 

Členství je omezeno na jednu organizaci za stát, která musí být zavedená, oficiální a splňovat poměrně přísná kritéria v oblasti OVP, podpory kvality OVP, aktivní podpoře politiky OVP, včetně podpory ze strany Evropské komise. Všechny evropské země byly vyzvány k zapojení do WSE, členství je základním předpokladem účasti na soutěži EuroSkills competitions. V roce 2018 tvořilo partnerství Euroskills 30 zemí. Partnerství má dále přidružené členy a sponzory. Na národní úrovni si jednotlivé státy organizují své soutěže.

Soutěž EuroSkills competition

Aktuální ročník soutěže EuroSkills byl kvůli pandemické situaci přesunut na 22. – 26. září 2021 ve Grazu https://euroskills2021.com/. Hospodářská komora České republiky bude vysílat svůj soutěžní tým, na který je již hrdá a přeje mnoho úspěchů na soutěži v Grazu. 

EuroSkills competition je soutěž mladých talentů v odborném vzdělávání do věku 25 let. Propagují a šíří rozvoj dovedností atraktivní formou, udržují a zlepšují obraz, kvalitu a atraktivitu OVP v Evropě, ukazují nejnovější trendy v řemeslných, technických a službových profesích v Evropě a jsou tak jedinečnou propagací povolání pro mladé lidi. Za tímto účelem pod hlavičkou EuroSkills se sdružuje řada partnerů a sponzorů z velké škály oblastí od politiky, přes kulturu, vědu, ekonomii až po technologická sdružení. Aktivity sdružení pak přímo navazují na priority, cíle a strategie EU, sektorové priority a aktuální poptávku na trhu práce. Podobné organizace aktivně fungují v dalších regionech, jako je Amerika a Asie.

Více informací na oficiální stránkách https://worldskillseurope.org/ a na https://euroskills2021.com/ 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/