Čistá planeta pro všechny

28.11.2018

Evropská komise dnes přijala strategickou dlouhodobou vizi Čistá planeta pro všechny. Cílem strategie je učinit EU klimaticky neutrální ekonomikou do roku 2050, která bude investovat do realistických technologických řešení a koordinovat oblasti jako průmyslová politika, finance či výzkum. Strategie také navrhuje zastavit výdaje na dovoz fosilních paliv a přizpůsobit dekarbonizaci systém mobility, např. používáním vozidel s nízkými a nulovými emisemi, výrazným zvýšením kapacity železniční sítě a digitalizací dopravního systému, pobídkami ke změnám chování, alternativními palivy a související infrastrukturu. Na zasedání Evropské rady dne 9. května 2019 v Sibiu by Rada měla ve všech příslušných složeních uskutečnit rozsáhlé politické diskuse o přispění jednotlivých politik k naplnění vize.

Více informací na https://cebre.cz/aktuality/energetika-zivotni-prostredi/cista-planeta-pro-vsechny

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/