Chceme svobodně podnikat, dávat lidem práci a společně prosperovat

Zaměstnavatelé, podnikatelé i živnostníci nesli v uplynulém období největší ekonomickou zátěž pandemie. Stát jim zčásti poskytl pomoc a zaměstnavatelé si uvědomují, že na nich záleží, jak Česká republika pandemii překoná. Potřebují však příznivé podnikatelské prostředí. Těmito slovy uvedl 33. sněm Hospodářské komory v Brně její prezident Vladimír Dlouhý.

Zástupci Hospodářské komory před sněmem zformulovali požadavky pro státní instituce, jak by mohl stát podpořit svobodné a bezpečné podnikání v České republice. Česko má například v rámci EU jedny z nejvyšších odvodů na sociální zabezpečení. Hospodářská komora proto prosazuje snížení sociálního pojistného placeného zaměstnavatelem ze současných 24,8 % alespoň na 23 %. Jako kompenzaci navrhuje zvýšit účast samotných zaměstnanců nebo snížení sociálních mandatorních výdajů. Rovněž navrhuje podporu částečných úvazků, ve kterých Česká republika za zbytkem Evropy významně zaostává.

Stát i v roce 2021 nařizuje předávat zaměstnancům dokumenty fyzicky na pracovišti. Pokud by například podnikatelé mohli předat mzdové výměry nebo úpravu pracovní smlouvy elektronicky, významně by se jim ulevilo. Komora rovněž navrhuje systém celoživotního vzdělávání nebo státní podporu pro sousedské hlídání dětí. Mnozí rodiče by rádi pracovali na několik dní nebo i několik hodin v týdnu i s dítětem do tří let věku, ale nemají hlídání. V Německu nebo Rakousku stát přispívá na péči o děti i například matkám na rodičovské dovolené, které kromě svého dítěte pár dní v týdnu pohlídají i pár dalších dětí.

Neméně významným bodem je i zrychlení lhůt na vyřizování žádostí zaměstnavatelů pro zahraniční pracovníky, protože už dnes existují obory, kde Češi dlouhodobě pracovat nechtějí.

DANĚ A PODPORA PODNIKÁNÍ

Zásadní je podle Hospodářské komory podnikatelské prostředí a daňový systém. Česko potřebuje konečně dlouhodobou, transparentní a předvídatelnou daňovou politiku. Komora navrhuje například zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty, protože se nezměnil od českého vstupu do
EU, snížení počtu sazeb DPH na dvě, omezení daňových výjimek a novou definici okamžiku odvodu DPH, a to až po zaplacení faktur. Menší a střední podnikatelé čelí někdy až existenčním problémům, protože musí odvádět DPH z ještě nezaplacených faktur, nemají žádnou „páku“ na vymáhání pohledávek a k tomu musí platit dodavatelům.

Podle podnikatelů by stát nadále neměl rozhodovat o tom, kdo může a nemůže o svátcích pracovat, ani kdy a kam mají lidé chodit nakupovat. Hospodářská komora podporuje také omezení nadměrného reportování státním úřadům, mnoho podnikatelů má výhrady k tomu, že jsou jejich podrobné finanční informace volně dostupné v obchodním rejstříku.

UDRŽITELNÁ EKONOMIKA

Soubor kroků Evropské komise k zajištění klimatické neutrality s názvem Zelená dohoda musí podle českých podniků respektovat jednotlivé lokální podmínky členských států. Vzhledem k tomu, že Česká republika je chudá na obnovitelné zdroje (slunce, voda, vítr), musí změny v energetické politice a odklon od uhlí stát na vyváženém mixu zemního plynu, jádra a právě těch obnovitelných zdrojů. S vyloučením jednoho zdroje nebude Česko schopno zajistit stabilní dodávky energie. Stát také musí podpořit výzkum nových energetických technologií i investice do vývoje a inovací. Zaměstnavatelé by ocenili i pokrok v digitalizaci potřebných aktivit, například Portál podnikatele.

OBCHODNÍ VZTAHY SE ZAHRANIČÍM

V dnešní době už žádný obor podnikání není výhradně domácím byznysem a každý výrobek, každá služba je potencionálním vývozním zbožím, podnikat je však možné jen v bezpečném prostředí. To znamená, že stát musí zajistit vynutitelnost hospodářských práv i ochranu majetku. I když je naším největším obchodním partnerem Německo, je potřeba hledat dodavatele i odběratele i v jiných zemích EU, případně i mimo ně. K tomu přispívají i cesty českých politických představitelů doprovázené podnikateli. Komora také podporuje vznik nových hospodářských center, v nejbližší době například v Srbsku, Spojením království, Rusku a Indii.

INFRASTRUKTURA

Prioritou v rozvoji infrastruktury je dostavba dálnice D35 spojující Čechy a Moravu, Pražského okruhu a cesty do Rakouska, zároveň s tím ale i příprava pro alternativní paliva. Železnice potřebuje vysokorychlostní tratě a navýšení kapacity, aby mohla plnit svou úlohu v rámci evropské Zelené dohody.
Zrovna tak na Labi chybí plavební stupně. Bez pokroku v infrastruktuře hrozí Česku odříznutí od zbytku Evropy. Podobně je podle podnikatelů nutné podpořit rozvoj sítě vysokorychlostního internetu na venkově, podél dopravních tahů, v průmyslových a logistických areálech. Spolu s tím se musí pracovat i na nových službách, jako je digitální mapa dobíjecích stanic a další aplikace chytré digitální mobility.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Deník, 2. 10. 2021

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/