Čestný člen

Datum: 03.04.2017

Hospodářská komora České republiky ve snaze o vytvoření nástroje pro morální ocenění osobností a institucí, které se významnou měrou zasluhují a zasloužili o rozvoj, význam a existenci hospodářské komory, zřídila titul Čestný člen HK ČR. Podmínky udělování jsou uvedeny ve Statutu čestného člena HK ČR.

Seznam čestných členů

Dosud byly oceněny následující osobnosti:

  • Jaromír Drábek – čestný prezident HK ČR (2008)
  • Zdeněk Somr – čestný prezident HK ČR (2017)
  • Josef Cílek – čestný viceprezident HK ČR
  • Dolores Ljiljana Bata Arambasic – čestný člen HK ČR prostřednictvím OHK Třebíč (2015)
  • Stanislav Švancara – čestný prezident Asociace technických služeb Gremium Alarm, složky HK ČR (2016)
  • Miloš Škrdlík – čestný člen představenstva HK ČR (2017)