Cesta k dostupnějším bytům

Před volbami se málo mluví o problému, který osobně považuji za velmi důležitý, dokonce za časovanou bombu – o dostupném bydlení pro mladé, hlavně ve středních a velkých městech. V roce 2008 bylo v Praze ročně na trhu nabízeno 7,9 tisíc bytů při průměrné ceně 52 tisíc Kč za metr čtvereční. V roce 2019 klesl počet nabízených bytů na 5,1 tisíc bytů, ale cena stoupla o 98 %, na 103 tisíc za metr. Bytů je málo a jsou tak drahé, že většina mladých lidí na ně nejen nemá, ale při očekávaných příjmech si ani nedovedou představit, že by si vzali hypotéku.

Za těch 11 let se zvýšila poptávka, protože vzrostly mzdy a lidé se začali více stěhovat za prací. Současně se však snížila nabídka, neboť výrazně vzrostly stavební náklady a ceny pozemků. Navíc stát ještě přilil olej do ohně, když DPH k cenám nových bytů narostlo čtyřikrát (z 5 na 20 %) a velmi přitvrdily stavební
normy. Dnes se proto staví byty hlavně pro bohaté, a půjde-li to takto dál, tak pro mladé rodiny budou byty ještě méně dostupné. Co s tím?

BEZ PODPORY TO NEPŮJDE

Musíme si říct, co a pro koho stavět, kdo bude stavět a za jakých podmínek. Za prvé, musí se stavět byty, které budou na trhu za cenu, jež bude dostupná, s přijatelnými hypotékami, mladým lidem do 40 let. Za druhé, stavět mohou nezisková bytová družstva, složená z nájemců, později i vlastníků nových bytů, investovat však mohou i dlouhodobě orientované finanční instituce, jako jsou penzijní fondy. Nejdůležitější je však to třetí, za jakých podmínek stavět. Bez podpory státu či měst a obcí to nepůjde. První podmínkou je, aby někdo garantoval úvěry členům družstva na stavbu, neboť to jednak umožní prodloužit dobu splácení půjčky za hranici 30 let, jednak to pomůže snížit měsíční náklady na bydlení třeba až o 30 %. Garance může poskytovat stát prostřednictvím Národní rozvojové banky, případně na to stát založí a finančně vybaví garanční fond.

Dalším nutným krokem je snížení DPH, případně umožnit vrácení DPH. Jsem sice příznivcem co nejvíce sjednocených daňových sazeb, ale v tomto případě jsem pro výjimku. Mnoho zemí má pro sociální bydlení nižší sazbu DPH, některé dokonce neuplatňují DPH vůbec. Konečně je třeba něco udělat s
limity a technickými normami, které jsou často příliš přísné a lze je uvolnit při zachování kvalitativních standardů. To dále sníží cenu.

VÝHODA DRUŽSTEV

Družstva mohou stavět byty s cenou minimálně o 15 % nižší, než je průměrná tržní hodnota, a současně budou jeho členové měsíčně splácet minimálně o 25 % méně, než je průměrné nájemné v místě. Nejdříve po pěti letech bude mít člen možnost převést si byt do vlastnictví. Výhody však musí být doprovázeny i sankcemi pro člena, který přestane úvěr splácet, kdy družstvo bude mít povinnost po šesti měsících nesplácení člena vyloučit. V případě nesplácení pomohou družstvu právě garance od státu či jeho fondu.
Podpora dostupného bydlení přinese mnoho výhod současně. Mladí lidé získají přístup ke slušnému bydlení a zamezí to sociálnímu napětí, které již hrozí. Pomůže to trhu nemovitostí, když alespoň na jedné jeho části ustane cenový růst.

Stát rovněž neztratí, když nižší výnos z DPH bude nahrazen daněmi firem, kterým se zvýší produkce. Navíc, pokud mladí lidé budou mít bydlení za nižší cenu, zbude jim na další spotřebu, což podpoří celkový ekonomický růst. Konečně, investoři a banky najdou možnost umístit kapitál do dlouhodobě bezpečných investic, což je pro ekonomiku také dobré. Máme nový stavební zákon, který, věřím, veškerou stavební aktivitu urychlí, takže nic by už nemělo bránit podpoře dostupného bydlení. Vyplatí se to nám všem.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Deník, 4. 10. 2021