Struktura úřadu HK ČR

Odbor vnější komunikace

Vydává tiskové zprávy a organizuje tiskové konference, dále připravuje mediální přehledy, vydává časopis Komora. Připravuje a zajišťuje reklamní a propagační…

Více

Odbor ekonomiky a správy

Zajišťuje především finanční řízení komory, vedení účetnictví a daňové výkaznictví komory. Vede personální a mzdovou agendu a realizuje aktivity související s rozvojem…

Více

Odbor usnadňování obchodu a služeb

Hlavní činností odboru je poskytování řady služeb podnikatelům k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich…

Více

Odbor legislativy, práva a analýz

Tento odbor se zabývá především zpracováváním připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení k předpisům ovlivňujících podnikatelské prostředí a zpracovává analýzy a…

Více

Sekretariát Úřadu HK ČR

Zajišťuje veškerou administrativní činnost a administrativní podporu pro prezidenta komory, viceprezidenty a tajemníka úřadu, a to zejména:

Více