Struktura úřadu HK ČR

Odbor služeb

Hlavní činností odboru je poskytování řady služeb podnikatelům k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich…

VíceOdbor služeb