Publikace

Datové schránky

Publikace Datové schránky od Hospodářské komory České republiky přináší ve stručné formě nejpodstatnější informace týkající se fungování a používání datových…

Více

Jak na to?

Vzhledem k nepřehlednosti některých právních předpisů a časté novelizaci Hospodářská komora České republiky, jakožto nejvlivnější zástupce podnikatelů, přichází s pravidelným seriálem nazvaným…

Více

Příručka- novela ZOK

Základní (obecná) úprava právnických osob je upravena zákonem č. 89/2012, občanský zákoník. Speciální úpravu pak obsahuje zákon č. 90/2012 Sb.,…

Více