CzechPOINT

Datové schránky

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci.   Od 1. července[…]

Více

Kontakty na ověřovatelské kanceláře

V tabulce níže naleznete kontaktní údaje a provozní dobu jednotlivých Czech POINTů Hospodářské komory České republiky v jednotlivých regionech, včetně informace[…]

Více

Ceny

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu[…]

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Prostřednictvím autorizované konverze dokumentů získáte dokument (převedený z listinné podoby do elektronické a naopak), který bude mít stejné právní účinky jako původní[…]

Více