Renée Smyčková

Renée Smyčková

Zaměstnávání seniorů a osob 55+

Hospodářská komora ČR vedla v období od 27. 6. do 11. 7. 2023 šetření s názvem „Zaměstnávání seniorů a osob 55+“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jejich zkušenostech se zaměstnáváním seniorů a osob v předdůchodovém věku. V šetření jsme…

Zaměstnanecké benefity

Hospodářská komora ČR vedla v období od 16. do 27. 3. 2023 šetření s názvem „Zaměstnanecké benefity“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jimi poskytovaných zaměstnaneckých benefitech včetně důvodů pro jejich poskytování. Zvláštní pozornost byla věnována…

Komorový barometr – jaro 2023

Hospodářská komora ČR vedla v období od 13. do 30. 1. 2023 pravidelné šetření s názvem „Komorový barometr“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jejich aktuální ekonomické situaci a očekáváních pro nejbližší období. Celkem na anketu…

Antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken – Čína a Egypt

Komise 19. července 2022 zveřejnila v Úředním věstníku úpravu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a…

Sankce EU vůči Rusku a Bělorusku

Finanční analytický úřad poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje.…

Krach dodavatelů energií

Hospodářská komora ČR vedla od 22. do 29. listopadu 2021 anketu s názvem „Krach dodavatelů energií“. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem podnikatele zasáhlo nebo jak je aktuálně postihuje nedávné ukončení dodávek elektrické energie nebo plynu od Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií.  Celkem…

Hrozby a příležitosti 2022

Hospodářská komora ČR vedla od 14. do 22. listopadu 2021 anketu s názvem „Hrozby a příležitosti příštího roku“. Cílem bylo zjistit, jak podnikatelé vnímají budoucí ekonomický vývoj a jaká úskalí očekávají v roce 2022. Do tohoto šetření se zapojilo celkem 398 respondentů –…