Jakub Rainisch

Jakub Rainisch

Profesní unie Průmysl a doprava

Unie sdružuje asociace a svazy z oblasti automobilového průmyslu, strojírenských technologií, obranného a bezpečnostního průmyslu, dopravy a dalších odvětví a společně usilují o zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a dopravě a zasazují se o zlepšení podnikatelského prostředí.

Profesní unie Obchod a cestovní ruch

Unie sdružuje asociace a svazy spojující zaměstnavatele a podnikatele v obchodním sektoru a v cestovním ruchu. Úkolem je chránit je, prosazovat jejich zájmy a podporovat celospolečenské vnímání jejich role pro společnost, hospodářství a zaměstnanost v zemi.

Liberecký kraj

Liberecký kraj je obklopen Lužickými a Jizerskými horami, Krkonošemi, nachází se zde Český ráj a Máchův kraj, což jsou jedny z nejzajímavějších turistických destinací ČR. Kraj je ideální pro sportovní aktivity a svou polohou a přírodním i historickým bohatstvím je…

Odbor marketingových a vzdělávacích akcí

Vydává tiskové zprávy a organizuje tiskové konference, dále připravuje mediální přehledy, vydává časopis Komora. Připravuje a zajišťuje reklamní a propagační materiály komory, organizuje veškeré eventové akce například semináře, workshopy a konkrétní akce odborného i společenského charakteru, spravuje agendu udělování záštit…

Odbor služeb

Hlavní činností odboru je poskytování řady služeb podnikatelům k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Především se jedná o karnety ATA, certifikáty, výpisy a výstupy z veřejných i neveřejných registrů…

Odbor vzdělávání

CÍLE A STRATEGIE VZDĚLÁVANÍ Naším cílem je dosažení pozice Hospodářské komory České republiky jako silného partnera pro všechny subjekty v oblasti kvalifikací, počátečního odborného a dalšího profesního vzdělávání. Proto jsme vytvořili Otevřenou strategii HK ČR pro odborné vzdělávání, která deklaruje i…

Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční mezinárodní program Evropské unie, umožňující začínajícím podnikatelům ověřit si a získat zkušenosti v zahraničí. Podmínky programu umožňují začínajícímu podnikateli, který podniká méně než 3 roky, navázat obchodní vztahy a načerpat praktické rady od zkušených podnikatelů…