Asociace komunikačních agentur k situaci COVID-19

25. 3. 2020

V agenturách teď zůstávají vesměs jednotky lidí, pokud vůbec. Až na jeden případ jsou vybaveni ochrannými pomůckami.

Velmi různý je odhadovaný pokles příjmu. Většina uvádí mezi 30 – 50%, nicméně v jednotlivých případech jde o tři čtvrtiny příjmu i více. V závislosti na velikosti agentury a zaměření to pak znamená jednotky či nižší desítky milionů korun. Ale u velkých agentur, které do ankety nezasáhly ,to mohou být desítky až stovky miliónů. Bohužel celkový pokles trhu lze v tuto chvíli jen obtížně predikovat. Navíc sami zadavatelé ještě leckdy nemají jasno.

Téměř všechny agentury počítají s úsporami. Většinou se soustředí na investice a rozvoj a na snížení komfortu. Většina se snaží udržet zaměstnance a jen ruší své plány na přijímání dalších. V ojedinělých případech se ale už vážně uvažuje o propouštění, snižování benefitů a platů.

Za současných podmínek odhaduje udržitelnost působení v aktuální podobě většina agentur na 3 = 5 měsíců. Jen výjimečně na dobu kratší. Jsou však agentury, kterých se situace momentálně dotkla mírně a mohou fungovat bez omezení. Podmínkou ovšem je, že za již odvedené služby dostanou od dodavatelů včas zaplaceno.

Téměř všechny agentury chtějí nadále samy platit včas svým dodavatelům zaměstnancům. Zhruba patnáct procent chce usilovat o úpravu splátkových kalendářů a rozklad plateb.

Mezi opatřeními na zmírnění dopadů krize jednoznačně vítězí Odklad některých plateb a povinností státu včetně odpuštění úroků a pokut (DPH, Zálohy na daně z příjmů, sociální a zdravotní pojistné…), v závěsu je Kurzarbeit a Kompenzaci za výplatu náhrad při karanténě zaměstnanců a dalších souvisejících překážek v práci. Nejmenší zájem je o dotaci úroků z opožděných plateb dodavatelům utilities.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/