Antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken – Čína a Egypt

Komise 19. července 2022 zveřejnila v Úředním věstníku úpravu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta.

Odkaz na plné znění nařízení naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1233&from=CS