21. sympozium EDI (FACT a eB)

14.05.2015 Luděk Kašpar

Dne 14. května 2015 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskutečnil již 21. ročník sympozia EDI (FACT a eB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů byl již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Ministreststvem financí ČR, Českou společností pro systémovou integraci a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/