21. ročník – 2016

30.08.2017

Letos jsme ocenili 308 nejlepších absolventů

Hospodářská komora České republiky již po 21. předala Ocenění nejlepším absolventům

Hospodářská komora České republiky každoročně oceňuje nejlepší absolventy technických oborů, gastronomických oborů a oborů služeb.

Toto ocenění má motivovat studenty k výborným výsledkům během studia a praxe, které jim pomohou k zajímavým pracovním nabídkám. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Pro školu je spolupráce na tomto projektu přínosná propojením s podnikatelskou sférou a zájmem studentů o toto ocenění a výborné studijní výsledky.

Cílem Hospodářské komory ČR je zvýšit zájem o studium středních odborných škol a podpořit tak české podnikatele a cechy. Dlouhodobě tímto projektem poukazujeme na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Komora se zaměřuje především na podporu středoškolského odborného vzdělávání, jehož význam byl v minulých letech velmi podhodnocen. V posledních letech začíná zájem o studium středních odborných škol vzrůstat a je to i díky našemu systému propojování škol a firem. Tato spolupráce je pro obě strany velmi výhodná, protože školy získávají praxi pro své studenty v reálném prostředí a studenti již při své praxi získávají nabídky zaměstnání. Školy díky Komoře spolupracují s cechy a řemeslnými společenstvy.

21. ocenění nejlepších absolventů získali ti studenti kteří splnili přísná kritéria během celého studia a požadavky praxe, na kterých se podílí odborníci z řad firem.

Ocenění nejlepších absolventů 2016 proběhlo v Praze a v Brně.

190 nejlepších absolventů gastronomických oborů a oborů služeb bylo oceněno v Praze dne 30. září 2016 v rámci veletrhu For Gastro v Pražském PVA EXPO Letňany. Předávání ocenění zahájil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý spolu s náměstkyní ministerstva pro místní rozvoj Simoneou Zikmundovou, náměstkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslavem Fidrmucem, zastupitelem hl. města Prahy Patrikem Nacherem , viceprezidentem HK ČR Zdeňkem Somrem.

118 nejlepších absolventů technických oborů bylo oceněno v Brně dne 4. října 2016 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v sídle Regionální hospodářské komory Brno. Ocenění předal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, viceprezident HK ČR Zdeněk Somr a viceprezident HK ČR Bořivoj Minář.

Letos jsme ocenili  o 58 absolventů více než v roce 2015, celkem jsme již ocenili 6.069 absolventů.

V Praze také ocenili 17 nejlepších samostatných odborných prací.

Partnery této akce byli ČESKÁ SPOŘITELNA, ŠKODA JS a ABF, a.s .

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/