27.04.2017

Místo konání:  Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00, Praha 9, (zasedací místnost 439 ve 4. patře)

Program:

10:00 – 10:30 – registrace účastníků
10:30 – 12:30 – seminář

Ewa Borzecka-Auch, I. tajemník polského velvyslanectví v Praze
– přivítání jménem polského velvyslanectví

JUDr. Oldřich Vacek, předseda česko – polského hospodářského výboru, generální ředitel KOVO a.s.
– přivítání jménem Hospodářské komory České republiky

Janina Woźna, ředitelka kanceláře hospodářského rozvoje města Wroclaw
– Wroclaw – Ekonomický obraz města, dynamika trhu a možnost hospodářské spolupráce: Informace týkající se charakteristiky nejvíce rozvinutých průmyslových odvětví ve Wroclawi, dynamiky trhu logistických center a též kancelářských prostor ve městě, atraktivity investičního klimatu, charakteristiky nákladů práce, největších investorů přítomných ve Wroclawi, proč se vyplatí investovat ve Wroclawi, pobídky pro investory, transfer technologií, obraz inovačního města, vědy a vzdělání, možnosti spolupráce, plánovaných a realizovaných evropských projektů Wroclawi: EIT, EXPO, Mistrovství Evropy ve fotbale 2012.

Pawel Kowalczewski, předseda představenstva průmyslového parku ve Wroclawi
– Nabídka možností Wroclawského průmyslového parku
Čím se odlišuje od jiných míst investování, jak je zlokalizován, možnosti výhod z obchodní činnosti v průmyslovém parku, rozsah služeb nabízených správcem, vytváření příznivého klimatu pro rozvoj parku

12:30 – 13:30 – pohoštění formou bufetu
13:30 – 14:00 – možnost dvoustranných jednání účastníků s představiteli města Wroclaw a průmyslového praku

Poznámka:      –     účast pro české firmy je bezplatná
–     seminář bude probíhat v českém jazyce a prezentace
polských partnerů bude tlumočena do češtiny

Veškeré informace o účasti na tomto semináři je možno obdržet na oddělení propagace obchodu a investic velvyslanectví Polské republiky, Hradešínská 1931/58, 101 00 Praha 10, kontaktní osoba: Remigiusz Górski, první tajemník, tel.: 271 732 342, 272 733 888, fax: 272 735 442, nebo Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9, kontaktní osoba: David Füllsack, project manager, tel.: 296 646 553, fax.: 296 646 257, e-mail: fullsack@komora.cz

Jelikož  je kapacita sálu omezena, prosíme případné zájemce o vyplnění  přiložené přihlášky a zaslání faxem na číslo 296 646 257 nebo e-mailem na adresu fullsack@komora.cz. Přihlášky budou zpracovány dle data přijetí.

Publikace