Slovenské mýto v ČR

Hospodářská komora České republiky, ve spolupráci se společností PaySystem, přináší pro české provozovatele motorových vozidel, exkluzivní a bezplatnou službu v podobě možnosti registrace do slovenského systému elektronického mýta.

Komu je služba určena

Zajištění provedení registrace do slovenského systému elektronického mýta je určeno všem českým a slovenským dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří hodlají ve slovenské republice využít vybrané úseky zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou celkovou hmotností přesahující 3,5 tuny nebo jízdními soupravami s největší přípustnou technickou celkovou hmotností přesahující taktéž 3,5 tuny.

Proč se registrovat prostřednictvím Hospodářské komory České republiky

Hospodářská komora pro provozovatele vozidel připravila jedinečnou službu PROFIT KARTA (https://www.komora.cz/profitkarta/), která má řadu výhod:

• Jednoduchý a rychlý proces registrace
• V zaváděcím období je vydání a provoz karty bezplatný a bez měsíčních poplatků, a to po dobu platnosti karty
• Samotné uzavření smlouvy ani registrace vozidel rovněž není zpoplatněno
• Uzavření smlouvy lze řešit i distančním způsobem (podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny)
• Uzavřením smlouvy o používání palivových karet (služba PROFIT KARTA (https://www.komora.cz/profitkarta/)), získáte možnost platby mýtných poplatků v režimu následného placení na fakturu.
• Fakturační období lze zvolit 15 nebo 30 dnů se splatností 15 dnů
• Palubní jednotku si lze po uzavření smlouvy a zaregistrování vozidel do slovenského systému elektronického mýta vyzvednout na jakém kontaktním (https://www.emyto.sk/sk/zakaznicke-miesta/kontaktne-miesta), distribučním místě (https://www.emyto.sk/sk/zakaznicke-miesta/distribucne-miesta) nebo tzv. hraničním distribučním místě (https://www.emyto.sk/sk/zakaznicke-miesta/hranicne-distribucne-miesta).
• Nemusíte vyřizovat potřebné smluvní dokumenty na kontaktních místech na Slovensku
• Získáte přístup do klientského portálu s možností přehledu plateb a transakcí

Na kterých místech lze registraci provést

Celou registraci zajišťuje pro české a slovenské provozovatele motorových vozidel bezplatně Hospodářská komora České republiky v rámci pilotně vybraných na kontaktnímch místě v Praze. V 1. čtvrtletí 2021 bude prodejní síť rozšířena, o kontaktní místa v Brně a v Ostravě.

Co je potřeba k provedení registrace

Pro registraci do slovenského systému elektronického mýta jsou potřeba obdobné dokumenty jako pro registraci do systému mýta českého, tj.:

o uzavřít smlouvu o používání palivových karet sloužící k úhradě mýta (služba PROFIT KARTA)
o uzavřít dodatek zahrnující možnost použití palivových karet v rámci slovenského mýta
o smlouvu musí uzavřít člen statutárního orgánu (stačí občanský průkaz) nebo osoba k tomu zplnomocněná na základě plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen)
o znát tzv. SWIFT kód své banky
o znát číslo svého bankovního účtu v mezinárodním formátu (IBAN)
o pro zaregistrování motorových vozidel je nutné na kontaktním místě disponovat velkým technickým průkazem od vozidla

Základní informace k systému elektronického mýta

• Zpoplatnění se týká motorových vozidel kategorie vozidel M a N (mimo motorových vozidel kategorie M1 a N1 a jízdních souprav tvořených vozidly kategorie M1 a N1)
• Způsob výpočtu mýta a částky za 1 ujetý kilometr se odvíjí od hmotnostní kategorie vozidla od 3,5t do 12t a od 12t a více)
• Sazby slovenského mýta se dovíjí:
o od celkové hmotnosti vozidla od 3,5t do 12t, emisní třídy EURO bez ohledu na počet náprav, u vozidel, které jsou určené pro přepravu více jak 9 osob, včetně řidiče a které nejsou určené pro přepravu osob
o od celkové hmotnosti vozidla nad 12t, emisní třídy EURO bez ohledu na počet náprav, u vozidel, které jsou určené pro přepravu osob
o od celkové hmotnosti vozidla nad 12t, emisní třídy EURO a počtu náprav, u vozidel, které nejsou určené pro přepravu osob
• Slovenské palubní jednotky musí být za provozu taktéž trvale napájeny 12/24V

Kontakty

Pro oficiální informace týkající se provozu slovenského systému elektronického mýta lze využít www stránek: www.emyto.sk, e-mail: info@emyto.sk a zákaznické linky: +421 235 111 111.

Pro uzavření smlouvy a pro registraci vozidel nás můžete kontaktovat na adrese:

Hospodářská komora České republiky
Na Florenci 2116/15 (Florentinum)
110 00 Praha 1

Úřední hodiny klientského centra Na Florenci

pondělí – pátek: 7:30 – 15:30 hod.

E-mail: mytne@komora.cz

Telefon: +420 266 721 366, +420 266 721 367

V případě potřeby parkování u budovy Florentina, lze do 8:00 hod. využít bezplatného parkování přímo v ulici Na Florenci, jinak zpoplatněného podzemního parkoviště určeného pro veřejnost pod budovou Florentina.