10 základních kroků při žádosti o ověření profesní kvalifikace

06.05.2017
 1. VYBERU si zkoušku profesní kvalifikace u HK ČR, které se chci zúčastnit: www.komora.cz/zkousky – sekce „Profese a zkousky“;
 2. OVĚŘÍM si, zda jsem na zkoušku připraven (HK ČR NEPOSKYTUJE rekvalifikační kurzy),www.narodni-kvalifikace.cz – u každé profesní kvalifikace je uveden tzv. „Hodnotící standard“, který obsahuje výčet všech požadovaných znalostí včetně způsobu, jak budou ověřovány při zkoušce (více informací o možnostech rekvalifikace naleznete na: www.vzdelavaniaprace.cz);
 3. VYPLNÍM a PODEPÍŠI řádně závaznou přihlášku na vybranou zkoušku www.komora.cz/zkousky – sekce „Profese a zkousky“ – platný formulář ke stažení je umístěn vždy v každé kartě příslušné profese;
 4. ODEŠLU řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na HK ČR jedním z uvedených způsobů:
  • Elektronicky (naskenovaný dokument včetně podpisu) na: zkousky@komora.cz
  • Poštou (v originální verzi) na adresu:
   Hospodářská komora České republiky
   Martina Pavelková
   Na Florenci 2116/15
   110 00 Praha 1
 5. VYČKÁM až budu kontaktován HK ČR – potvrzení přijetí přihlášky a registrace uchazeče;
 6. OBDRŽÍM pozvánku na konkrétní zkoušku s uvedeným termínem, místem, způsobem úhrady a splatností poplatku (a to do 21 dnů od řádného doručení Vaší přihlášky);
 7. ZKONTROLUJI, že jsem řádně uhradil poplatek nejpozději 7 dní před termínem konání zkoušky (pokud tak uchazeč neučiní, nebude na zkoušku připuštěn), KOPII DOKLADU O ÚHRADĚ předložím u prezence na zkoušce;
 8. ABSOLVUJI zkoušku v avizovaném termínu, dle INSTRUKCÍ uvedených na pozvánce ke zkoušce (z vážných důvodů se lze nejpozději 2 dny před zkouškou omluvit a to písemnou formou);
 9. PŘEVEZMU osvědčení následně po absolvování zkoušky (úspěšné složení), v opačném případě oznámení o nesplnění zkoušky;
 10. ZKONTROLUJI pečlivě uvedené osobní údaje na osvědčení.
/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/