PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Petr Kužel zvolen prezidentem Hospodářské komory České republiky na další tři roky

Kompletní vedení Hospodářské komory ČR zvolil XXIII. sněm HK ČR, který se uskutečnil dne dne 26.5. 2011 v Litoměřicích.

Prezidentem Hospodářské komory České republiky byl znovu zvolen Petr Kužel, který tuto funkci zastával také v uplynulém volebním období od roku 2008. Od delegátů sněmu, kteří přijeli z celé země, získal celkem 163 hlasů z 210 odevzdaných. Petr Kužel bude funkci prezidenta nejsilnějšího zástupce podnikatelské sféry v České republice zastávat následující tři roky.

Staronový prezident Kužel poděkoval delegátům sněmu za silný mandát a zdůraznil, že v následujícím období bude Hospodářská komora ČR prosazovat mj. zefektivnění a profesionalizaci státní správy, zjednodušení a zpřehlednění daňového systému, pokračování v budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech, zmírňování stále vysoké administrativní zátěže pro podnikatele, větší investice do vědy a výzkumu – zejména aplikovaného a v neposlední řadě zajištění dostatečné vymahatelnosti práva, která je v současnosti v ČR katastrofální.

Delegáti sněmu rovněž zvolili na další tři roky viceprezidenty Hospodářské komory ČR, jimiž se stali:

  • Pavel Bartoš
  • František Holec
  • Jan Novotný
  • Zdeněk Somr
  • Jan Wiesner

Delegáti sněmu zvolili také členy představenstva, dozorčí radu a smírčí komisi.

Účastníky sněmu osobně pozdravili mj. hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a zástupce vedení Agrární komory.

V předvečer sněmu Hospodářské komory České republiky se také uskutečnila diskuse podnikatelů se členy vlády. Do Litoměřic mj. dorazil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Koláček.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost, a to na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR. Členové HK ČR  zaměstnávají 2/3 práceschopného obyvatelstva a vytváří přes 60 % HDP. Hospodářská komora ČR je neodmyslitelnou součástí ekonomického života v naší zemi. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. Komora sdružuje téměř 14 000 členů (fyzických i právnických osob podnikajících v ČR) organizovaných v 66 regionálních komorách a 84 živnostenských společenstev HK ČR. Po celém území České republiky je rozprostřena síť téměř 100 kontaktních míst, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost. Více na www.komora.cz

 

  

  

  

  

  


 

Hlavní partneři HK ČR