PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Řemeslo žije

 
Projekt ŘEMESLO ŽIJE!, zahájený v roce 2008, je realizován podle dlouhodobého plánu schváleného Zastupitelstvem hlavního města Prahy do roku 2013. Jeho hlavním cílem je systematická podpora učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze, realizovaná Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a Hospodářskou komorou České republiky.

Pod stejným názvem projekt pokračuje od listopadu 2010 a je nově zaměřen na zkvalitnění výuky na středních školách vyučujících obory vzdělání s výučním listem pomocí jejich propojení s podniky.

Základním posláním projektu je vytvoření a pilotní ověření nových způsobů přímé účasti podniků ve výuce a její následné zkvalitnění a také významné ovlivnění obrazu učebních oborů na veřejnosti prostřednictvím komunikace jednotlivých zařazených aktivit.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Více o projektu: www.remeslozije.cz


 

Hlavní partneři HK ČR