PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Hospodářská komora ČR zmapuje potřeby zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů

Od září do listopadu 2011 bude Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu realizovat projekt „Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR s cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.“

Experti Hospodářské komory ČR provedou v rámci tohoto projektu průzkum mezi téměř 14 000 členskými firmami Hospodářské komory ČR. Zaměří se při tom zejména na technické obory (viz níže), s tím spojený stupeň vzdělanosti zaměstnanců a možnosti jejich dalšího rozvoje s ohledem na posílení konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a zpružnění trhu práce. Na základě výsledků průzkumu bude zpracována analýza potřeb zaměstnavatelů v České republice, tj. např. které profese v současnosti na českém trhu práce nejvíce chybějí, ve kterých regionech je problém nejvážnější, co schází českým zaměstnancům a zaměstnavatelům atd.

Výsledky uvedených analýz představí odborníci Hospodářské komory ČR na třech regionálních workshopech v Praze, Brně a Mostě, na nichž se bude rovněž diskutovat o možnostech zlepšení a dalšího rozvoje tuzemského trhu práce.

Na regionální workshopy následně naváže závěrečná konference, která se v listopadu uskuteční v Praze. Kromě výsledků analýz na ní budou prezentovány také závěry jednotlivých regionálních workshopů.

 

Analyzované technické obory:

 • strojírenství;
 • automobilový průmysl;
 • elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby;
 • chemický, gumárenský a farmaceutický průmysl;
 • kovovýroba a hutnictví;
 • dřevařský, dřevozpracující průmysl, včetně papírenství a nábytkářství;
 • potravinářský průmysl;
 • dopravní prostředky – bez automobilů;
 • letecký průmysl;
 • zemědělství;
 • lesnictví a ekologie

 

Hlavní partneři HK ČR