PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Hospodářská komora České republiky je partnerem Týdnů pro neziskový sektor

Zástupce HK ČR spolu s  představitelem Agrární komory vložili jeden ze tří symbolických klíčů do loga třetího ročníku Týdnů pro neziskový sektor, aby tak spolu s představiteli veřejného sektoru a neziskového sektoru zahájili 1. března sérii akcí neziskového sektoru.

Cílem Týdnů je představit veřejnosti nestátní neziskové organizace jako subjekty přispívající k rozvoji společnosti. Těžiště akcí bude letos v regionech a na celostátní úrovni se uskuteční jen sedm akcí. Pro členy HK ČR by mohly být zajímavé zejména konference o neformálním vzdělávání v Karlových Varech 14. března a seminář Druhý život industriální památky v Rožmitálu pod Třemšínem 21. Března. Seznam akcí je zveřejněn na webové stránce Asociace nestátních a neziskových organizací www.asociacenno.cz.

 

Jak zdůraznil poslanec Rudolf Chlad, předseda Asociace nestátních a neziskových organizací, která Týdny pořádá, je název „neziskové organizace“ zavádějící a vyvolávající dojem, že jde jen o žadatele dotací. Mnohé organizace zisk vytvářejí, ale ne pro své vlastníky, ale pro rozvoj vlastní činnosti. Podle některých odhadů se v tomto sektoru vytváří až 1 % HDP a jsou zde zaměstnány desetitisíce lidí, statisíce zde poskytují práci na dobrovolné bázi.

Neziskový sektor se dostává v důsledku recese do svízelné situace, zejména jsou postiženy organizace poskytující sociální a zdravotní služby, kterým stát snížil nebo zrušil příspěvky na jejich činnost. Neziskové organizace se potýkají s podobnými potížemi jako malé a střední podniky – byrokracie, problémy s čerpáním dotací, administrativní zátěž, dopady zvýšení DPH a podobně. Přežívají díky nadšení a obětavosti svých členů, ale i ty mají své limity.

HK ČR informuje svoji komorovou síť o aktivitách neziskového sektoru a doporučuje navazovat partnerství s asociacemi a sdruženími neziskových organizací v jednotlivých krajích, kde by bylo možné spolupracovat v některých oblastech zejména v oblasti vzdělávání, učňovského školství, zakládání malých a středních podniků, zelená ekonomika a dalších. Nové možnosti by mohly rovněž přinést po roce 2014 nové operační programy v rámci politiky soudržnosti.


 

Hlavní partneři HK ČR