PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Průzkum Hospodářské komory ČR: firmy jsou proti přijetí eura

Do jaké míry ovlivňuje samostatná koruna byznys českých firem a jak se podniky dívají na případné zavedení přijetí eura Českou republikou? To jsou témata aktuálního průzkumu, který mezi svými členskými firmami v těchto dnech uskutečnila Hospodářská komora České republiky. Do průzkumu se zapojilo celkem 906 členských firem ze všech regionů a všech velikostí, včetně OSVČ.

„Výsledky průzkumu dokládají, že většina českých firem, zejména těch malých a středních, nesouhlasí s přijetím eura v naší zemi. Je evidentní, že se obávají vývoje situace v eurozóně, která v současnosti spíše hledá další spoludlužníky. Eurozónu již nelze považovat za oblast ekonomické stability, ale za oblast, která má velké problémy jak vyřešit zadlužení a nedostatečnou výkonnost některých svých členů. Korunu a náš monetární trh firmy považují za stabilní prověřené hodnoty, bezpečný přístav, který se v dobách nejistoty osvědčil a kterého je lepší se v časech nestability držet, byť za cenu možná o něco vyšších nákladů na měnové operace a o trochu vyššího rizika měnových výkyvů,“ okomentoval výsledky průzkumu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozornil přitom, že průzkum ukázal jistou odlišnost postojů velkých firem k euru. „Přijetí eura chtějí většinou velké firmy, které jsou ekonomicky daleko více provázány s eurozónou. Většina z nich však zastává názor, že by se tak mělo stát až v horizontu pěti a více let. Navíc tři čtvrtiny velkých podniků uvedlo, že se jejich výdaje na zajištění proti výkyvům kurzu koruny za posledních 18 měsíců nezměnily,“ doplnil prezident Petr Kužel.

 

Existence samostatné české měny pozitivně ovlivňuje podnikání téměř třetiny (31 %) tuzemských firem, naopak 21 % respondentů uvedlo negativní vliv. Zbylých 48 % respondentů uvedlo, že existence koruny jejich podnikání nijak neovlivňuje.

S přijetím eura v České republice nesouhlasí plných 55 % firem, naopak souhlasí jen 31 %. Pro přijetí eura jsou hlavně velké firmy - 48 % z těch, které se zapojily do průzkumu, naopak z malých firem souhlasí s přijetím eura jen 26 %. Pokud se zaměříme na odvětví ekonomiky, tak většina firem působících ve strojírenství je pro přijetí eura (53 % pro, 35 % proti), naopak zcela opačný postoj zaujímají firmy ve stavebnictví (63 % proti přijetí, 19 % pro přijetí) a obchodě (67 % proti přijetí, 21% pro).


Jste pro přijetí eura?
Ano
Ne
Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování
4
10
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
5
4
Doprava, skladování a spoje
9
9
Ekonomické, právní poradenství a technické poradenství
6
41
Obchod
24
78
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
9
44
Potravinářský průmysl
5
10
Stavebnictví
30
100
Strojírenství, elektrotechnika
113
74
Telekomunikace a Informační technologie
11
23
Textilní, oděvní a obuvní průmysl
10
14
Těžba nerostných surovin
2
Ubytování a stravování
10
20
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
2
7
Vzdělávání, kulturním zábavní a rekreační činnost
13
18
Zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti
1
8
Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb
2
4
Zpracovatelský průmysl (papír, dřevo, chemie, farmacie)
26
29
Celkový součet
280
495


Provedený průzkum umožňuje také srovnat odpovědi firem dle regionů České republiky:

Jste pro přijetí eura?
Ano
Ne
Hlavní město Praha
23
49
Jihočeský
37
46
Jihomoravský
42
76
Karlovarský
8
24
Královéhradecký
14
27
Liberecký
10
23
Moravskoslezský
17
30
Olomoucký
15
30
Pardubický
27
25
Plzeňský
10
25
Středočeský
22
41
Ústecký
16
35
Vysočina
19
39
Zlínský
20
25
Celkový součet
280
495

Firmy, které jsou pro přijetí eura, se ve svém názoru jak rychle by se tak mělo stát, rozdělily rovnoměrně na třetiny – podle jedné části by se tak mělo stát co nejrychleji, podle další skupiny v horizontu pěti let a konečně zbylá třetina uvedla, že v horizontu deseti let.

 

Průzkum dokládá, že současná krize eurozóny zásadně ovlivnila názor firem na otázku přijetí eura. Uvedlo to téměř 2/3 respondentů, z nichž samozřejmě u drtivé většiny – 95 % - se jednalo o vliv negativní. Jen 30 firem (tj. 5 % z respondentů) v průzkumu uvedlo, že současná krize eurozóny jejich názor na přínos společné měny euro ovlivnila pozitivně.


Průzkum zkoumal také otázku nárůstu či poklesu výdajů firem na zajištění proti výkyvům kurzu koruny. U většiny podniků (71 %) se výdaje během posledních 18 měsíců nezměnily, což platí jak pro velké firmy (76 %), tak střední (73 %) i malé (71%). Výdaje na kurzové zajištění se naopak v uvedeném období zvedly u 27 % firem.


 

Hlavní partneři HK ČR