PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

HK ČR usiluje o zavedení elektronické karty pracovníka

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) usiluje o zavedení elektronické karty pracovníka, ve které by byl zaznamenán průběh zaměstnání, také zda má daný pracovník v pořádku lékařské prohlídky, či zdali je řádně proškolen a to včetně bezpečnosti práce. Elektronická karta by rovněž evidovala, od kdy je pracovník zaměstnán.

„V případě zavedení takové elektronické karty by mohl být pracovník zkontrolován velmi jednoduchým způsobem. Navíc by tak odpadla nutnost dokladů v papírové podobě. To je to, co podnikatelům nyní chybí. My musíme znát, odkud člověk přichází, co dříve dělal a jakou má kvalifikaci. Právě to jsou fakta, která pomohou zaměstnavatelům, zaměstnancům a v neposlední řadě i MPSV, které do firem posílá jednu kontrolu za druhou,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR na XII. Mezinárodní konferenci TZ Praha 2012, která se uskutečnila dne 19. listopadu 2012.

Hospodářská komora České republiky je nápomocna Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v odhalování nelegální práce, nicméně apeluje na zásadní rozdíl mezi nelegálním zaměstnáváním a subdodavatelem. „Někteří kontroloři a média si tyto dvě věci neustále zaměňují. Mám na stole za poslední čtyři měsíce stovku dopisů a žádostí o pomoc. Jsou dokonce firmy, které Státní úřad inspekce práce od začátku roku navštívil už devatenáctkrát, byť při předešlých kontrolách nenašel žádné pochybení. Kontroluje se kontrolované,“ uvedl prezident Kužel.

Na Mezinárodní konferenci TZ Praha 2012 byla rovněž řeč o problematice veřejných zakázek, kterých je v ČR nedostatek. HK ČR diskutuje o úpravě legislativy týkající se zákona o veřejných zakázkách. „Stát peníze na zakázky má, ale bojí se je vypsat. V tomto ohledu potřebujeme co nejrychlejší úpravu zákona tak, aby sloužil, ne aby se ho podnikatelé báli,“ zmínil Kužel společně s potřebou větší podpory ze strukturálních fondů pro střední a malé firmy v období 2014-2020.

„Je důležité, aby lidé i politici měli v budoucnosti větší úctu nejen k podnikání, ale v neposlední řadě i k živnostníkům a OSVČ, kteří tvoří základní páteř nejen evropské ekonomiky,“ dodal závěrem prezident Kužel.

 

  


 

Hlavní partneři HK ČR