PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Nová legislativa v připomínkovém řízení

Hospodářská komora České republiky ze své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí. Níže nabízíme nový materiál k připomínkám.

Novým materiálem v mezirezortním připomínkovém řízení s vysokou prioritou je Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050. Hlavním cílem Dopravní politiky je: vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Na hlavní cíl navazují specifické priority sektorového a průřezového charakteru.

Dalším materiálem v mezirezortním připomínkovém řízení je NV o podmínkách vyšetření skotu. Novela - v souladu s legislativou EU ruší vyšetřování na BSE u zdravého skotu pocházejícího z České republiky v rámci normální prohlídky jatečných zvířat a masa a snižuje věk pro vyšetřování na BSE u nutně poraženého a přeřazeného.

Nové materiály k připomínkám v kompletním znění naleznete zde:/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/


 

Hlavní partneři HK ČR