PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Hospodářská komora ČR k přijatému Aktu o jednotném trhu

Evropská komise dnes (13.4. 2011) přijala Akt o jednotném trhu, jehož účelem je otevřít dvanáct projektů k novému spuštění jednotného trhu v roce 2012. Těchto dvanáct priorit by mělo přispět k růstu konkurenceschopnosti a sociálnímu pokroku členských států EU.

„Hospodářská komora České republiky vítá to, že Akt o jednotném trhu obsahuje opatření, po kterých podnikatelé dlouho volali. Jde o financování malých a středních podniků, podporu přeshraničního poskytování služeb, posilování evropských energetických a dopravních sítí, zkvalitnění systému veřejných zakázek, uvolnění jednotného digitálního trhu, zlepšení právního prostředí podnikání zejména pro malé a střední podniky, mobilitu pracovníků v rámci jednotného trhu, nebo ochranu průmyslového duševního vlastnictví cestou jednotného EU patentu, jehož návrh byl dnes rovněž zveřejněn. Návrhy zahrnují též oblast ochrany práv spotřebitelů s důrazem na mimosoudní řešení sporů, což považujeme za rozumnou cestu. S opatrností přijímáme návrh na vypracování výkladu směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí a návrh na revizi energetických daní. Komise chce všechny návrhy převést do konkrétní legislativní podoby a předložit je tak, aby byly schváleny do konce roku 2012. To je velmi ambiciózní závazek, zejména když přihlédneme ke složitosti legislativního procesu v rámci EU. Hospodářská komora České republiky se v každém případě chce ke konkrétním návrhům směrnic a nařízení vyjádřit, jakmile budou předloženy do konzultačního procesu,“ uvedl Ivan Voleš, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru.

 

Více o Aktu o jednotném trhu naleznete na:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

 


 

Hlavní partneři HK ČR