PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

HK ČR iniciuje „zelený systém“

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jedná s Ministerstvem práce a sociálních věci ČR (MPSV) o možné změně stávající legislativy upravující pracovní vztahy mezi podnikateli. Tato úprava by měla zavést do české legislativy nový systém, umožňující určitým způsobem výkon práce na základě podnikatelského vztahu, pracovně nazvaný jako tzv. „zelený systém“.

Tento nový pracovněprávní model by pomohl podnikatelům se legálním způsobem vyhnout problematice zastřeného pracovního poměru, tzv. švarcsystému. Zároveň by měla nová úprava zavést spravedlivější postavení těchto pracovníků vůči ostatním zaměstnancům či podnikatelům, co se týče platby daní z příjmu a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Cílem opatření navrhovaných Hospodářskou komorou České republiky by mělo být především zpružnění trhu práce tak, aby podnikatelé mohli snáze nalézat vhodné pracovníky a zároveň se i částečně snížila nezaměstnanost, která je v současnosti na poměrně vysoké úrovni. Tímto způsobem by mohly být realizovány například sezónní práce, ve specifických odvětvích jako je například stavebnictví, cestovní ruch či zemědělství, ale i řada dalších činností.

„Hospodářská komora České republiky navrhuje Ministerstvu práce a sociálních věcí zavést takový systém, který by podnikatelům umožnil lépe zaměstnávat pracovníky zejména na sezónní práce a zároveň by bylo možné vybírat od těchto pracovníků odpovídající platby na zdravotní a sociální pojištění,“ říká prezident HK ČR Petr Kužel.

HK ČR zároveň apeluje, aby navrhované úpravy byly s MPSV projednány pokud možno do konce tohoto roku a odpovídající změny zákoníku práce a další legislativy tak byly připraveny v průběhu příštího roku a mohly tak platit již od ledna 2014.

HK ČR se také zabývá problematikou nelegální práce, kterou považuje za velmi nežádoucí jev ohrožující ostatní poctivé podnikatele i celou českou ekonomiku a vítá aktivity MPSV prováděné k potlačení nelegálního zaměstnávání. Na druhou stranu ovšem HK ČR kritizuje tvrdý postup, který v určitých případech realizují inspektoři práce v rámci kontrol při posuzování nelegálního zaměstnávání u podnikatelů. Na základě podnětů získaných od samotných podnikatelů se proto HK ČR obrací na MPSV s žádostí o nastavení spravedlivého a citlivého přístupu úředníků k podnikatelům v průběhu kontrol.

Sankce a postihy v této věci byly nastaveny velmi vysoké, a v řadě banálních případů mohou podnikatelům velmi zkomplikovat jejich život. Dle HK ČR je proto třeba, aby úředníci přistupovali v rámci kontrol s odpovídající ohleduplností.

Vypracoval Odbor legislativy, informací a poradenství HK ČR


 

Hlavní partneři HK ČR