PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Chybějící evropský patent stojí 425 tisíc EUR denně

Zhruba 31 milionů EUR se ztratilo z evropské ekonomiky za období od posledního jednání o evropském patentu na Evropské radě 10. prosince loňského roku. Rada pro konkurenceschopnost se pokusí na svém jednání 20. 2. 2012 prolomit zablokovanou agendu.

Podle výpočtu EUROCHAMBRES ztrácejí evropské firmy každý den 425 tisíc EUR. Tato částka při tom bere do úvahy pouze hodnotu chybějících patentů a nezapočítává další administrativní náklady vyvolané složitou procedurou registrací, licencí a dalších práv nebo náklady na množství sporů.

Desítky let trvající jednání o přijetí patentu EU se již velmi přiblížilo k závěru v prosinci, ale nový spor o místo sídla patentového soudu mezi Londýnem, Mnichovem a Paříží zablokoval konečnou dohodu.

„Každý má plná ústa růstu, což vyvolává tím větší rozhořčení nad neschopností hlav států – Camerona, Merkelové a Sarkozyho dohodnout se na tomto symbolickém nástroji pro evropskou konkurenceschpnost.“ prohlásil A. Abruzzini, generální tajemník EUROCHAMBRES. „Evropští vůdci hovoří hodně o nákladech v důsledku chybějící Evropy. Chybějící evropský patent je dokonalým příkladem.“

EUROCHAMBRES vyzývá Německo, Francii a Velkou Británii, aby dokončily jednání na zasedání Rady konkurenceschopnosti 21. února. Odložení řešení na červen, který je konečným termínem stanoveným Evropskou radou v lednu, by stál ekonomiku EU dalších 54 milionů EUR.

.


 

Hlavní partneři HK ČR