PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Rok zabezpečení vozidel

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm je jedním z iniciátorů vzniku preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“. Toto autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky se spojilo s další odbornou organizací Českou asociací pojišťoven a především Ministerstvem vnitra ČR a Policií České republiky a připravilo projekt, který má trestné činnosti předcházet. Tento projekt byl v dubnu letošního roku na 11. zasedání Poradního sboru situační prevence Ministerstva vnitra schválen a doporučen k realizaci. Dne 1. října 2010 policejní prezident Oldřich Martinů slavnostně nad „Rokem zabezpečení vozidel“ převzal záštitu.

Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala 8241 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel a dalších 32 000 případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Jak uvedl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Viktor Čech, „kriminální statistika sice vykazuje v posledních letech poměrně významný pokles autokriminality v obou uvedených ukazatelích, nicméně majetkové delikty v této oblasti stále patří k těm, které společnost nejvíce obtěžují a také nejvíce poškozují.

Projekt bude naplňován jednotlivými kroky tak, aby veřejnost byla po celý rok dostatečně informována o rizicích vyplývajících z uvedené trestné činnosti, možnostech jejich snížení a zejména využití poradenské činnosti odborníků z jednotlivých oblastí zabezpečení vozidel.

„Společně vám chceme pomoci při hledání odpovědi na otázku vhodného způsobu ochrany Vašeho vozidla před odcizením či vykradením. Jsem přesvědčen, že každé dílčí opatření ke snížení rizika krádeže automobilu může přispět k celkovému omezení autokriminality“ uvedl prezident Asociace technických a bezpečnostních služeb Gremium Alarm Jiří Dufek.

„Poradní sbor je koordinační a iniciační orgán, který posuzuje koncepční otázky, spolupracuje s mimoresortními subjekty při realizaci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a zpracovává společné strategie prevence,“ uvedla ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Jitka Gjuričová. Obecně platí, že je vždy výhodnější, efektivnější a levnější trestné činnosti předcházet, než řešit její následky. Preventivní projekt „Rok zabezpečení vozidel“ se v intenci této teze zaměřuje na situační prevenci autokriminality formou aktivní komunikace s motoristickou veřejností. „Od 1. října 2010 po celý následující rok vás chceme upozorňovat na konkrétní rizika krádeží motorových vozidel a krádeží věcí a dílů z nich a chceme vás informovat o možnostech moderního zabezpečení motorových vozidel proti krádežím“ doplnil slova ředitelky odboru prevence kriminality plk. Viktor Čech.


 

Hlavní partneři HK ČR