Prezident HK ČR Dlouhý na Čínském investičním fóru 2014

Na Pražském hradě dnes 28. srpna 2014 začalo dvoudenní Čínské investiční fórum. Podnikatelského fóra, které pořádá Smíšená česko-čínská komora, se zúčastnili rovněž zástupci Hospodářské komory České republiky (HK ČR) v čele s jejím prezidentem Vladimírem Dlouhým, který vystoupil v rámci panelu Obchod a vzájemné investice. Čínský trh je pro české exportéry velmi perspektivní, což potvrzuje i skutečnost, že se probíhající fórum těší zájmu přes 500 čínských a 700 českých hostů z řad politiků a podnikatelů mj. i členů HK ČR.

„Z pohledu Hospodářské komory je klíčové koordinovat aktivity státní správy, samosprávy, podnikatelských reprezentací a dalších subjektů vůči čínské straně. HK ČR chce i nadále spolupracovat s Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími autoritami při koordinaci cest do Číny, účasti českých firem na veletrzích a výstavách v Číně, či návštěv čínských delegací v ČR. Sama Komora již 5 let pravidelně přijímá delegace z čínských provincií a municipalit spolu se zástupci středních čínských firem,“ řekl ve své řeči prezident Dlouhý.

HK ČR podporuje zvyšování povědomí českých podnikatelů o interkulturních aspektech ve vztahu k Číně a naopak. Čím více víme o své kultuře, zvycích, formálních a neformálních pravidlech, tím pravděpodobnější je úspěch společných projektů. Povědomost přispívá i k respektu jedné strany vůči druhé. Během akcí HK ČR zaměřených na Čínu je vždy snaha o informovanost českých firem o podnikatelské etiketě v Číně, zvyklostech při obchodním jednání apod. „Vzájemný respekt, úcta a trpělivost jsou předpokladem úspěchu českých firem v Číně,“ zdůraznil Dlouhý a pokračoval: „HK ČR dále podporuje zavedení přímého leteckého spojení mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. Usnadnění cestování je důležité nejen pro rozvoj obchodních vztahů mezi čínskými a českými podnikateli, ale také obecně pro rozvoj turistiky a povědomí o České republice v Číně. Dále vnímáme velmi pozitivně platformu 16 + 1, tzv. Varšavskou iniciativu. Oceňujeme, že se čínští partneři o perspektivní země střední a východní Evropy zajímají a jsme připraveni tuto iniciativu podpořit informačně i osobní účastí. Již dvakrát jsme organizovali podnikatelskou misi na jednání této platformy. Navíc jsme se v rámci červnové cesty ministra Mládka zúčastnili konference hospodářských komor 16 + 1 pod záštitou pobočky CCPIT v Ningbo.“

Prezident HK ČR ve své řeči rovněž vyzdvihl perspektivní obory pro české exportéry, kterými jsou letecký, potravinářský, či sklářský průmysl, a to včetně strojírenství, nanotechnologií a biotechnologií. Zdůraznil dlouholetou tradici česko-čínských obchodních vztahů a zmínil i konkrétní příklady čínských i českých investic. „S Čínou spolupracovat chceme a musíme. Děkuji tímto organizátorům tohoto fóra, tedy Smíšené česko-čínské komoře, a podnikatelům přeji úspěch při navazování obchodních kontaktů,“ uzavřel prezident HK ČR Dlouhý.

 
 
Foto: HK ČR
 


 
Hlavní partner HK ČR