PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

 

 

 

Dřívější odchody do penze pro určité kategorie zaměstnanců

Hospodářská komora České republiky reaguje na mediálně prezentovaný návrh ministryně Marksové na zavedení kategorií zaměstnanců, kteří budou odcházet dříve do důchodu, avšak budou pobírat starobní důchod v plné výši. Zaměstnavatelé těchto zaměstnanců by jim měli povinně přispívat na předčasnou penzi, a to částkou ve výši 3 až 4 % z hrubé mzdy.

Obecně lze říci, že HK ČR samozřejmě podporuje a volá po reformě dlouhodobě udržitelného důchodového systému. Uvedený návrh však za koncepční změnu nepovažujeme. Například není vůbec zřejmé, jakým způsobem budou kategorie zaměstnanců vytvořeny. Zapojení zaměstnavatelů je též velmi problematické. HK ČR se konzistentně vymezuje vůči selektivním opatřením, jejichž cílem je zvýhodnit určitou skupinu zaměstnanců. Takový přístup považujeme za nesystémový a politicky zneužitelný.

Domníváme se, že důchodový věk by měl být jednotný pro všechny kategorie zaměstnanců. Vnímáme však skutečnost, že některá zaměstnání jsou fyzicky natolik náročná, že není jisté, zda mohou být řádně, plnohodnotně vykonávána až do dosažení důchodového věku. V takovém případě by měla nastoupit opatření, která umožní zaměstnancům vykonávat jinou práci odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Toho může být dosaženo například vhodně nastaveným systémem rekvalifikací.

Variantně lze využít, resp. modifikovat stávající možnost předčasného odchodu do starobního důchodu s příslušným krácením výše pobírané penze.

Dokážeme si přestavit i diskuzi o přímé participaci zaměstnavatelů na příjmech bývalého zaměstnance při jeho dřívějším odchodu do starobního důchodu, nikoliv však nuceně ze zákona, ale jako výsledku dosaženého v rámci kolektivního jednání o jiných benefitech, podobně jako je tomu již dnes. Obecně tedy diskuzi o participaci jako možnosti na základě dohody. Náklady by byly k tíži firmy a účast státu by spočívala v plné daňové uznatelnosti takových nákladů.

HK ČR uvítá odbornou diskuzi k této problematice, při níž však bude dán stejný prostor všem zúčastněným, tj. státu, zaměstnancům a zaměstnavatelům.

Odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky


 

Hlavní partneři HK ČR