HK ČR: Regulace hluku překáží územnímu rozvoji a stavebnictví

Zákonné požadavky a dosavadní rozhodovací praxe státu v oblasti hluku zakazují nejen ve velkých, ale i v malých městech v blízkosti pozemních komunikací výstavbu, pokud se stávající úroveň hluku blíží limitním hodnotám. Smůlu má i stavebník, který je ochoten investovat do protihlukových opatření. Hlukové limity jsou přitom dle hlukových map „na hraně“ v okolí 80-90 % běžných pozemních komunikací.

Nejen na tento problém upozorňuje Hospodářská komora České republiky (HK ČR) v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Novelu projedná již zítra Výbor pro zdravotnictví a následně se jím bude zabývat plénum poslanecké sněmovny. HK ČR ve spolupráci s partnery vypracovala soubor pozměňovacích návrhů, které mohou tyto problémy vyřešit. „V zásadě navrhujeme to, aby mohl stavebník s využitím protihlukových opatření (např. protihluková okna) dosáhnout povolení stavby domu v místech, kde je venkovní hladina hluku na hranici zákonného limitu, což v současnosti zákon neumožňuje,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Pozměňovací návrhy mají pomoci i provozovatelům pozemních komunikací, letišť a průmyslových objektů. Ti jsou za současného stavu nuceni provádět nákladná protihluková opatření i ve vztahu k obytným stavbám, které byly postaveny až po zahájení činnosti této infrastruktury. „Problémů s hygienickou regulací hluku samozřejmě registrujeme více. Náš komplexní pozměňovací návrh proto představuje možnost zajistit podmínky pro žádoucí socioekonomický rozvoj společnosti a území,“ uzavírá Dlouhý.


Hlavní partner HK ČR