Přehled dění v evropských institucích v následujícím týdnu

  • V pondělí začne v Paříži COP21 - 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.
  • V pondělí zasedne Rada pro konkurenceschopnost. Ministři budou informováni o nové Strategii pro vnitřní trh. Zaměří se na využití nového programu pro zlepšování právní úpravy REFIT za účelem zlepšení fungování vnitřního trhu.
  • V úterý zasedají výbory Evropského parlamentu. Například Výbor pro mezinárodní obchod uspořádá vystoupení ministra zahraničních a evropských věcí a úřadujícího předsedy Rady Jeana Asselborna na téma výsledky v oblasti politiky mezinárodního obchodu, kterých dosáhlo lucemburské předsednictví. Výbor dále projedná přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí.
  • Ve středu se v rámci lucemburského předsednictví uskuteční evropská konference e-governementu s názvem: „Jednoduchá, bezpečná a transparentní veřejná správa“. Hlavními tématy jednání bude digitální strategie a politiky, zapojení občanů při vytváření veřejných služeb a při tvorbě politiky, přeshraniční veřejné služby a interoperabilita, otevřená data a elektronická identifikace a důvěryhodné služby.
  • Ve čtvrtek Výbor regionů uspořádá své 115. plenární zasedání Výboru regionů, kde budou přijaty dokumenty týkající se mj. místní a regionální dimenze dohody TiSA, role sociálního hospodářství při snaze o růst a potírání nezaměstnanosti, lokální a regionální dimenze principu sdílené ekonomiky a Evropská agenda k migraci.

Související soubory

týdenní_zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 1,26 MBuložit

Hlavní partneři HK ČR