Zástupci byznysu jednali v Srbsku i o spolupráci s Čínou

Předmětem zájmu 26 českých firem v čele s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR), které se ve dnech 15. – 16. prosince účastnili podnikatelské mise premiéra ČR Bohuslava Sobotky do Srbska, byla nejen spolupráce s Čínskou lidovou republikou, ale i se západním Balkánem. Podnikatelská delegace v čele s viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem doprovázela premiéra ČR na „3. Summit předsedů vlád střední a východní Evropy s předsedou vlády Čínské lidové republiky panem Li Keqiangem“ (tzv. Summit 16+1) a reprezentovala především oblast dopravní infrastruktury, energetiky, strojírenství anebo služeb.

Úvodem místního podnikatelského setkání, kterého se účastnil i premiér ČR Bohuslav Sobotka, informoval viceprezident HK ČR Minář o tom, že tato podnikatelská mise je pod hlavičkou HK ČR již desátá v tomto roce a vyjádřil poděkování státním a vládním představitelům za jejich podporu exportních aktivit českých podnikatelů. „Podnikatelské mise zastřešené ústavními činiteli jsou užitečným nástrojem pro zvýšení povědomí o kvalitních českých výrobcích a schopnostech českých firem. V letošním roce jsme v rámci jak vlastních podnikatelských misí, tak doprovodných misí ústavních činitelů vypravili do zahraničí 178 podnikatelů,“ uvedl viceprezident Minář.

Tvrzení Mináře potvrzují i vyjádření českých účastníků: „Uvítal jsem možnost a dostatek času hovořit s premiérem Sobotkou na setkání organizovaném Hospodářskou komorou. Rovněž bylo přínosné setkání s našimi srbskými partnery a možnost věcných diskuzí s čínskými podnikateli,“ uvedl obchodní ředitel firmy Noen, a.s. Josef Hejsek. „Po několika úspěšných jednáních uvažujeme o otevření společného podniku se srbskými partnery na montáž technických svítidel,“ sdělila Olena Žáčková, ředitelka prodeje společnosti Vyrtych, a.s. V odpoledním programu srbské mise se podnikatelé zúčastnili dalších tematických panelů organizovaných v rámci výše zmíněného Summitu „16+1“.

Viceprezident HK ČR Bořivoj minář (třetí zleva) s premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou.
Viceprezident HK ČR Bořivoj minář (třetí zleva) s premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou.


 
  
Hlavní partner HK ČR