PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Diskuse nad problematikou financování státu a daňových reforem

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje připravila na středu 26. října 2011 druhý ročník Setkání manažerů (nejen) Olomouckého kraje. Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana OK Pavla Horáka. Jednalo se již o druhý ročník olomouckého setkání regionálních manažerů se špičkovými ekonomickými odborníky a zajímavými osobnostmi byznysu v panelové diskusi.

Setkání krátce uvedli Martin Plachý, místopředseda představenstva KHK OK a Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Významnými hosty byli Jana Ryšlinková, výkonná ředitelka US Business School Praha a bývalá členka rozpočtového výboru českého parlamentu, Peter Chrenko, zástupce auditorské firmy PricewaterhouseCoopers, přední bankovní expert a bývalý náměstek ministra financí, Luděk Niedermayer, zástupce společnosti Deloitte ČR, předseda vědeckého grémia České bankovní asociace a bývalý viceguvernér ČNB, a Libor Dušek, pedagog, zástupce ředitele a výzkumník think-tanku IDEA na akademickém pracovišti CERGE- EI v Praze.

Velmi zajímavou, vtipnou a přínosnou panelovou diskusi odborně řídil a originálně moderoval Jakub Železný. Jejím hlavním tématem bylo financování státu a související reformy. Aktéři setkání se společně zamýšleli nad otázkami, zda je v současné době vůbec možný návrat k vyrovnanému hospodaření státu bez šokové terapie, zda je reálné omezit reformami výdaje státu natolik, aby bylo možné obrátit trend jeho financování, kde se skrývají hlavní zdroje úspor současného státního rozpočtu. Komentovali problematiku korupce, postavení ČR v eurozóně, výhody a rizika zavedení eura, vládní politiku, dluhovou politiku, společnou evropskou měnu, volný pohyb pracovníků a otevřený obchodní prostor, měnovou politiku naši i okolních zemí a její přeceňování, úspěšnost Evropské unie a v neposlední řadě také „euro“ citáty nejmenovaného klasika. Zajímavé byly dotazy a komentáře studentů i přednášejících Moravské vysoké školy, kteří se diskuse účastnili. Zpestřením diskuse bylo vyhlášení „malého místního referenda“ o přijetí eura, jehož výsledkem bylo nadpoloviční hlasování účastníků PRO jeho přijetí v ČR v horizontu 4 let.

“Potkat se navzájem, něco se dozvědět a seznámit se se zajímavými hosty a zástupci kraje – to je cíl setkání,” uvedl Martin Plachý, odborný garant akce, místopředseda představenstva KHK OK a výkonný ředitel firmy Novato. Všichni se těšíme na zajímavá témata, která přinese třetí ročník.

Více informací a fotografie ze setkání na www.khkok.cz.


 

Hlavní partneři HK ČR