Zahraniční vztahy

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí.

Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na prestižních tuzemských i zahraničních podnikatelských akcích.

Podnikatelské mise do zahraničí:
  • Organizujeme doprovodné podnikatelské mise oficiálních představitelů státu spojené s pořádáním podnikatelských fór zahrnujících zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním a potenciální spolupráci. Zajišťujeme neformální setkání podnikatelů s představiteli českého státu (prezident, předseda vlády, ministři apod.) i jejich zahraničními protějšky.
  • Organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele.
  • Organizujeme návštěvnické mise na mezinárodních veletrzích, kde zabezpečujeme bilaterální jednání českých a zahraničních firem, organizujeme i katalogovou účast.
 
Podnikatelské mise ze zahraničí:
  • Přijímáme podnikatelské delegace ze zahraničí, pořádáme podnikatelská fóra s následnými bilaterálními jednáními mezi zahraničními firmami a jejich českými protějšky.
 
Zapojení do podpůrných programů (ČR, EU, svět)
  • Zapojujeme se do podpůrných programů, především projektů Evropské unie, ale i projektů kofinancovaných z národních i mezinárodních zdrojů. Tyto projekty umožňují českým firmám, zejména malým a středním, zúčastnit se za výhodných finančních podmínek konferencí, seminářů a především podnikatelských kontaktních akcí v řadě zemí. Projekty se zaměřují na podporu internacionalizace, výrobní spolupráci se zahraničními partnery, společný postup na třetích trzích, zakládání společných podniků apod. HK ČR je národním koordinátorem těchto programů cílených do různých teritorií, např. jihovýchodní Asie (Asia Invest), východní Evropy (East Invest), zemí Balkánu (Aid for Trade) atd.
 
Ostatní aktivity:
  • Organizujeme semináře, kulaté stoly a podobná podnikatelské setkání zaměřená na konkrétní teritoria či konkrétní problematiku. Na tyto akce zveme experty na exportní financování, daňovou a celní problematiku, právní aspekty, logistiku, interkulturní odlišnosti apod. a díky interaktivnímu pojetí dáváme příležitost přítomným firmám vyměnit si s přítomnými odborníky i mezi sebou praktické zkušenosti a návody pro podnikatelský úspěch v dané zemi či oblasti.
 
Poptávky a nabídky: 
  • Zpracováváme a zveřejňujeme poptávky a nabídky zahraničních firem, stejně tak jako podnikatelsky zaměřené aktuality a zajímavosti z celého světa.
 

Kontakt:
 
Hospodářská komora České republiky
Zahraniční odbor
Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 
 

PhDr. Jiří Hansl                                                                                Ing. Petr Talafús
ředitel odboru                                                                                   zástupce ředitele
Tel: +420 266 721 503                                                                   Tel: +420 266 721 499
hansl@komora.cz                                                                           talafus@komora.cz
 
 
Ing. Lenka Týčová                                                                           Bc. Kristýna Leinerová
projektová manažerka                                                                   projektová manažerka
Tel: +420 266 721 379                                                                  Tel: +420 266 721 354
tycova@komora.cz                                                                         leinerova@komora.cz
                       
                                              
Ing. Miroslav Veselka
Projektový manažer (poptávky a nabídky)
Tel: +420 266 721 357