Představení Czech Business Clubu ve Spojených arabských emirátech

Představujeme Vám Czech Business Club (CBC), který vznikl ve Spojených arabských emirátech. Projekt klubu vznikl po dlouhých diskuzích mj. s panem velvyslancem Jaroslavem Ludvou. Cílem je vytvořit platformu, kde by se mohly několikrát do roka české firmy působící na trhu v UAE  vzájemně setkávat mezi  sebou i se zástupci českého státu v regionu, ať už jde o pracovníky zastupitelského úřadu v Abu Dhabi, či zástupcem Czech Trade či jinými zástupci českého státu. Budou mít zároveň možnost vyslechnout zajímavé přednášky na byznysová témata, volně diskutovat o pracovních i mimopracovních problémech vyplývajících ze života v arabském světě. Autorem myšlenky a tvůrcem projektu je PhDr. Roman Míšek z agentury Czech Trade v Dubaji.
Česká podnikatelská komunita ve Spojených arabských emirátech neustále  roste, žije a vyvíjí se a tak není divu, že myšlenka založení klubu získala brzy formální rámec. Pod záštitou české ambasády v Abu Dhabi, za podpory státní organizace Czechtrade a v neposlední řadě díky podpoře JUDr. Pavla Foubíka ze společnosti BRUDRA (stávající prezident CBC) se ustanovil Czech Business Club – tedy český podnikatelský klub, který by měl svým členům poskytovat důležité zázemí při obchodních činnostech ve Spojených arabských emirátech a jednáních s Dubajskou obchodní komorou.

Czech Business Club by měl brzy dostat i svou další velmi formální podobu – bude zapsán do Dubajské obchodní komory. Členové od počátku vyjadřují podporu klubu a jeho vznik oceňují.

V současnosti klub disponuje pevnou organizační strukturou, má své volené zástupce, fungující webové stránky http://www.cbcdubai.cz a facebook : https://www.facebook.com/CzechBusinessClubDubai

CBC sdružuje celkem 20 českých firem sídlících ve Spojených arabských emirátech. Tento počet firem je zárukou, že klub může být považován za institucionální platformu pro spolupráci na úrovni rezortů, asociací, ministerstev a místních úřadů, ale především obchodních komor.

Klub chce fungovat na těchto principech:

·         Informační platforma pro všechny podnikatelské subjekty v rámci české komunity v SAE a podnikatele expandující do SAE.

·         Reprezentativní zastoupení pro podnikatele při jednání s místními profesními asociacemi a úřady.

·         Platforma pro prezentaci produktů českých výrobců.

·         Výměna zkušeností na všech úrovních, prezentace českého podnikatelského prostředí, seznámení s vládní podporou českého zahraničního obchodu,  mezinárodních  projektů a investic.

·         Podpora českých osobností  z oblasti podnikání a inovací.
 
Nové personální obsazení Velvyslanectví v Abu Dhabi pokračuje v podpoře tohoto projektu. Nový velvyslanec pan Alexandr Sporýš potvrdil podporu a stal se viceprezidentem CBC. Nový obchodní rada v UAE pan Petr Vlk zařadil aktivity CBC mezi priority v rámci vybraných  akcí pořádaných velvyslanectvím.