Školení autorizovaných osob/zástupců

 Školení k získání pedagogické způsobilosti autorizovaných zástupců dle zákona 179/2006 Sb.
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů


(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

                                                                                                                                   
Školení je určeno jak pro interní (nové autorizované zástupce HK ČR), tak pro externí autorizované zástupce, ale zároveň také pro žadatele o udělení vlastní autorizace.

Školení poskytujeme autorizovaným osobám/autorizovaným zástupcům, kteří nemají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemají osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání.

Školení je zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v celkovém rozsahu 12 hodin.

Absolvent získá osvědčení Hospodářské komory České republiky, tzv. osvědčení o získání pedagogického minima, které je nezbytnou součástí dokladů, vyžadovaných autorizujícím orgánem od nových autorizovaných osob/autorizovaných zástupců, v případě, že nesplňují výše uvedenou podmínku.
 
Rozvrh školení
  • Zákon 179/2006 Sb.
  • Praktická aplikace zákona
  • Seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP)
  • Psychologické aspekty zkoušení dospělých
  • Diskuse a dotazy dle individuálních potřeb účastníků školení
 
Naši školitelé s Vámi rádi projdou celý proces realizace zkoušek, počínaje žádostí o novou autorizaci, přes samotný průběh zkoušky, až po nezbytné formality a komunikaci s autorizujícími orgány.
 
Místo konání:  
FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Termín konání:
Dle individuální domluvy zájemců o školení.
 
Minimální počet účastníků
Minimální počet účastníků školení je 5 osob na jeden termín.
  
Cena školení:
  • 4.500,-Kč / uchazeč
Sleva pro členské firmy HK ČR
  • 3.000,-Kč/uchazeč
Autorizovaní zástupci HK ČR
  • zdarma
 
 
V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech.
 
Kontaktní osoby: 
              
Martina Pavelková,
pavelkova@komora.cz

Související soubory

přihláška_školení pedagog. minimaDokument MS WordDOC | 227 kBuložit