Zámečník

Hospodářská komora České republiky nabízí možnost získání kvalifikační zkoušku z oboru strojírenství - „Zámečník“ (23-003-H).

Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Komu je zkouška určena?
Zkouška je určena všem, kteří získali strojírenské vzdělání a následně pracovali v jiném oboru a po nějaké době se k profesi zámečník vracejí.
Zkouška je určena zájemcům z jiných technických oborů, kteří získali praxi v zámečnických činnostech a mají zájem si svou praxi ověřit. Vykonáním zkoušky „zámečník“ získá úspěšný klient zkoušky doklad o kvalifikaci podle národního standardu.
Rekvalifikanti, kteří absolvují vzdělávací program „zámečník“ akreditovaný MŠMT v rozsahu 300 hodin, jej ukončují touto zkouškou.

Jak je zkouška dlouhá?
Zkouška trvá jeden den.

Kde zkoušku provádíme?
Zkoušku provádíme ve Střední škole technické v Přerově, která je členem Okresní hospodář-ské komory Olomouc.

Co je obsahem zkoušky?
  • předvedení ručního obrábění
  • předvedení obrábění na strojích (např. řezání, stříhání plechů, sekání a probíjení materiálů)
  • sestavení a rozebrání částí
  • předvedení vrtání a obrábění
  • svařování kovů
a další zámečnické činnosti viz www.narodni-kvalifikace.cz - obor strojírenství/zámečník

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Ing. Jaroslav Havelka, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc, který je absolventem Vysoké školy technické v Brně.

Na základě čeho můžeme zkoušky provádět?
Zkoušku “Zámečník“ provádí HK ČR na základě Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, vydaného 2. 5. 2011, č. j. 16293/11/037/503.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Poruchy sluchu.
·         Chronické záněty středouší.
·         Tinnitus.
·         Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
·         Nemoci cév a nervů horních končetin.
·         Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
·         Klaustrofobie.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Cena a délka zkoušky
 
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
23-003-H
Zámečník
9,5-10,5 hodiny
5000,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 59,5 kBuložit