Umělecká řemesla

 

UMĚLECKÁ ŘEMESLA
 
Kvalifikace
Umělecký štukatér (82-011-H)
Umělecký pozlacovač (82-012-H)
Ruční krajkářka (82-033-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea (http://www.rudolfinea.cz/news.php). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině umělecká řemesla.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině umění a užité umění.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne 
paní Dana Machátová, Rudolfinea – sdružení pro umělecká řemesla, machatova.dana@seznam.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
Praha
Kamenné Žehrovice

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky
 

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
82-011-H
Umělecký štukatér
40-56 hodin
44.500,--
82-012-H
Umělecký pozlacovač
80-160 hodin
24.500,--
82-033-H
Ruční krajkářka
14-21 hodin
12.038,--

 

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 61 kBuložit