Topenář a montér

Kvalifikace

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H
Topenář 36-004-H

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Komu je zkouška určena?
Zkouška je určena topenářům, kteří tuto profesi vykonávají jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečné činné, ale nemohou se prokázat dokladem o vzdělání, resp. kvalifikaci.
Obsah zkoušek

Zkouška Topenář
Obsahuje prověření 18 kompetencí. Těžiště zkoušky je v praktickém předvedení:
  • volby postupů práce a nářadí pro montáž,
  • ručního zpracování a strojního obrábění instalatérských materiálů,
  • vlastní montáže potrubí otopných soustav,
  • spojovací části potrubí a vlastní instalace.

Zkouška montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Zkouška obsahuje prověření 21 kompetencí. Úspěšný klient prokáže na zkoušce orientaci v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty. Mezi další klíčové body zkoušky je ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů; spojovávání části rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji a zejména vlastní montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů.

Zkouška montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Z hlediska kompetencí je tato zkouška nejkratší. Má 14 kompetencí. Klíčovým bodem zkoušky je sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci, který zkoušku provádí, jsou pan Bohuslav Hamrozi a Ing. Jiří Rynda, oba jsou členy Cechu topenářů a instalatérů http://www.cechtop.cz/.
Mají bohaté zkušenosti z podnikatelské praxe (fa Hamrozi; Projektový atelier Epsilon), dlouhodobě se angažují v oblasti rozvoje oboru, mají lektorské zkušenosti, aktivně jsou zapojeni v projektu Nová závěrečná zkouška a jsou zapojeni do činnosti HK ČR v oblasti legislativy. Ing. Jiří Rynda je členem představenstva HK ČR.
Pan Lukáš Kulhánek pracuje jako vedoucí střediska technického zabezpečení budov.
Velmi zná dobře praxi, potřeby zákazníků a má bohaté zkušenosti s vedením lidí.
Lukáš Kulhánek

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Školící středisko firmy Hamrozi, s.r.o. se sídlem v Českém Těšíne, Polní ulice č. 1814/12.
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Poruchy sluchu.
·         Chronické záněty středouší.
·         Tinnitus.
·         Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
·         Nemoci cév a nervů horních končetin.
·         Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Klaustrofobie.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
·         Chladová alergie.
·         Prognosticky závažné poruchy sluchu.
·         Raynaudův syndrom.
·         Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
·         Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
·         Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Prognosticky závažné poruchy vidění.
·         Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
·         Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
·         Záchvatovité a kolapsové stavy.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) dne 19. 10. 2010.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H
Č.j.39763/10/03700/1278
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H
Č.j. 39762/10/03700/1277
Topenář 36-004-H
Č.j.39761/10/03700/1276

Nabídka akreditovaných programů MŠMT pro topenáře a montéry
Kontakt:
paní Iwona Šecková, fa Hamrozi, s.r.o., místo konání rekvalifikací Český Těšín
tel. 605 264 996

Cena a délka zkoušky
 

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
36-005-H
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
10-14 hodin
8500,--
36-003-H
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
10-14 hodin
10200,--
36-004-H
Topenář
10-14 hodin
10200,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 61,5 kBuložit