Tiskař

Kvalifikace
Tiskař na ofsetových archových strojích (34-010-H)
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích (34-026-H)
 
Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí, č. j. 11024/15/31300/271 Ministerstva průmyslu a obchodu, má oprávnění provádět zkoušky profesních kvalifikací v oboru polygrafie.
 
Výše zmíněné kvalifikace jsou součástí povolání:
  • TISKAŘ
 
Aby zájemce zkoušku profesní kvalifikace zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru nebo absolvoval rekvalifikační kurz.
 
Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Svazu polygrafických podnikatelů (http://www.svazpp.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.
 
Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233, ve skupině služby provozní a osobní.
 
Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie.
 
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou vybraní členové odborného garanta – Svazu polygrafických podnikatelů.
  • Petr Lomberský
 
Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne
pan Ing. Jan Sochůrek, Svaz polygrafických podnikatelů, jan.sochurek@svazpp.cz.
 
Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz
Doba trvání zkoušky je 5 – 8 hodin.


Místo zkoušení
Praha
Plzeň
 
V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.
 
 
Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
34-010-H
Tiskař na ofsetových archových strojích
5-8 hodin
12.000,--
34-026-H
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích
5-8 hodin
24.000,--

 
 
 

Související soubory

přihláškaDokument MS WordDOC | 60,5 kBuložit