Tesař

Kvalifikace
Tesař, 36-051-H

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí č. j. 10401/11/03700/300 Ministerstva průmyslu a obchodu má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Tesař (kód: 36-051-H).

Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru tesař nebo absolvoval rekvalifikační kurz.

Získání dokladu o zkoušce Tesař představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného zhotovování, montáže, demontáže a údržby dřevěných konstrukcí, prvků a bednění.

Po vykonání této zkoušky je možné získat výuční list v oboru tesař, aniž by zájemce musel „chodit“ do školy.

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (http://www.cech-kpt.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Obsahem zkoušky je praktické předvedení:
 • ruční opracování dřevěných materiálů,
 • zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí,
 • spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky,
 • zhotovování a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů s rovinnými střešními plochami,
 • zhotovování a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí, obkladů apod.,
 • montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí,
 • výroba tesařsky vázaných panelů budov,
 • montáž tesařsky vázaných konstrukcí budov,
 • montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva,
 • strojní obrábění dřevěných materiálů,
 • zhotovování bednění a laťování střech.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině stavebnictví.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou:
Jiří Vrňata (cechmistr)
Vlastislav Kolovrat
Bohumír Šnajdr
Martin Šnajdr


Informace ke zkoušce Vám poskytne
paní Ladislava Dudková, tajemnice Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, cech@cech-kpt.cz , tel. 725 137 590.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Doba trvání zkoušky je 10 až 14 hodin, může být rozložena do více dnů.

Místo zkoušení
Brno
Komařice
Lesní Albrechtice

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

V rámci zkoušky se postupuje v souladu s těmito normami, které doporučujeme zájemcům o zkoušku k prostudování:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 01 3431 Kreslení střech
ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
Velmi doporučuje k přípravě na zkoušku materiály Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (viz http://www.cech-kpt.cz/) tzv. pravidla praxe.

Zájemce o zkoušku podepisuje čestné prohlášení, že je zdravotně způsobilý pro práci tesaře.

Tuto práci nemohou vykonávat lidé, kteří mají jedno či více z těchto onemocnění:
Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
Chladová alergie.
Prognosticky závažné poruchy sluchu.
Raynaudův syndrom - oběhová porucha, která způsobuje nadměrnou citlivost rukou, záchvatovité spasmy cév prstů, někdy i nohou s klasickým zblednutím ("bílé, mrtvé prsty")
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
Záchvatovité a kolapsové stavy.
Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
Onemocnění omezující výkon povolání tesaře:
Poruchy termoregulace.
Onemocnění ledvin.
Závažná endokrinní onemocnění.
Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
Poruchy sluchu.
Chronické záněty středouší.
Tinnitus.
Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
Nemoci cév a nervů horních končetin.
Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
Závažná onemocnění páteře.
Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,.
Klaustrofobie.
Závrať jakékoliv etiologie.
Duševní poruchy.
Poruchy chování.
Závažná psychosomatická onemocnění.
Drogová závislost v anamnéze.
Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
Závažná nervová onemocnění.
Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
Poruchy prokrvení končetin.
 
Cena a délka zkoušky
 
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
36-051-H
Tesař
10-14 hodin
6000,--

Související soubory

RozhodnutíAdobe AcrobatPDF | 665,31 kBuložit
PřihláškaDokument MS WordDOC | 59 kBuložit