Strážný a detektiv

Hospodářská komora České republiky na základě rozhodnutí o autorizaci Ministerstva vnitra a rozhodnutí o akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí možnost složení zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů. Touto zkouškou si držitelé koncese splní povinnost danou zákonem. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové
adrese www.narodni-kvalifikace.cz.


Ve spolupráci s našimi živnostenskými společenstvy rovněž nabízíme přípravné kurzy pro získání odborné způsobilosti pro výkon fyzické ostrahy. Tyto kurzy mají za cíl absolventa připravit na úspěšné složení zkoušky.

Jmenný seznam autorizovaných zástupců Hospodářské komory České republiky


Kontakt pro zasílání přihlášek:
zkousky@komora.czCena a délka zkoušky

 
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
68-008-E
Strážný
1-1,5 hodiny
800,--
68-009-M
Detektiv koncipient
1-1,5 hodiny
1400,--