Skladník

 

Kvalifikace pro oblast skladování tvoří tuto nabídku
  • Skladník 66-002-H
 
Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Co je obsahem zkoušek?
Zkouška Skladník 66-002 H je zaměřena na zvládnutí práce skladníka v prodejní jednotce. Součástí zkoušky je posuzování kvality zboží, zajištění doplňkových služeb pro zákazníka a předvedení inventarizace zásob.
Každá zkouška zahrnuje znalosti hygieny při manipulaci se zbožím a dodržování bezpečnostních předpisů při práci ve skladě.

Komu je zkouška určena?
Zkouška Skladník je určena zaměstnancům prodejních jednotek různého typu, kteří ovládají činnosti na úseku zásobování.
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky, konkrétně
zástupce Svazu českých a moravských spotřebních družstev
Ing. František Polák
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Bc. Miloš Škrdlík, MBA
zástupce Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, členské firmy REKVAL
Ing. Jiří Karafiát

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
Brno
Ostrava
Uherský Ostroh
a podle potřeb zájemců
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání):
Skladník 66-002-H, č.j. 35297/10/03700/1101 z 29.9.2010

Cena a délka zkoušky
 
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
66-002-H
Skladník
3-4 hodiny
3500,--

Související soubory

přihláška_skladníkDokument MS WordDOC | 60 kBuložit