PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Prodavač a pokladní

 Kvalifikace pro oblast obchodu tvoří tuto nabídku

Pokladní 66-001-H
Prodavač
66-003- H
Manažer prodeje 66-004- H

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Komu jsou zkoušky určeny?
Zkoušky jsou určeny zaměstnancům maloobchodu, osobám samostatně výdělečným nebo brigádníkům v obchodě, kteří nemají doklad potvrzující jejich kvalifikaci.
Kvalifikační zkoušky, podle národního standardu v maloobchodu, jsou určeny pro různé pracovní pozice. Zahrnují práci na pokladním boxu, odbornost prodavače a manažera prodeje.
Kvalifikace Pokladní, Prodavač a Manažer prodeje doplněné o kvalifikační zkoušku Skladník tvoří úplnou kvalifikaci „Specialista maloobchodu“.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky, resp. praktici, špičky v oboru
ze Svazu českých a moravských spotřebních družstev či Svazu obchodu a cestovního ruchu. Každý autorizovaný zástupce HK ČR uvedený v seznamu má bohaté manažerské zkušenosti z maloobchodu a ve vzdělávání dospělých.

Seznam autorizovaných zástupců
paní Marta Drápalová
Ing. František Polák
Ing. Jiří Karafiát
paní Marcela Sklenská
Bc. Miloš Škrdlík, MBA
paní Petra Třetinová
pro kvalifikace Pokladní, Prodavač, Manažer Prodeje
Ing. Jan Kundrát
pro kvalifikaci Pokladní

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
·         Brno
·         Moravský Krumlov
·         Praha
·         Uherský Ostroh
a podle potřeb zájemců

 
Kontakty pro nabídku rekvalifikačních kurzů
·         JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov
kontakt paní Marcela Sklenská, marcela.sklenska@jednotamk.cz
·         JEDNOTA, spotřební družstvo, Uherský Ostroh
Kontakt pan Josef Roubal, roubalj@jednotaostroh.cz
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
·         Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací
(www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání):

Manažer prodeje 66-004-H, č.j. 35293/10/03700/1198 z 29.9.2010
Pokladní 66-001-H, č.j. 35295/10/03700/1099 z 29.9.2010
Prodavač 66-003-H, č.j. 35296/10/03700/1100 z 29.9.2010

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
66-001-H
Pokladní
1-2 hodiny
2200,--
66-003- H
Prodavač
5-7 hodin
3500,--
66-004- H
Manažer prodeje
5-6 hodin
4300,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 60,5 kBuložit