Potravinář

 

Kvalifikace

Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv 26-009-H,
Výroba potravin a krmiv 26-010-H,
Skladování a distribuce potravin a krmiv 29-011-H
mají těžiště zkoušky v obsluze potravinářských strojů a zařízení.
 
Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
 
 
Komu je zkouška určena?
Kvalifikační zkoušky jsou určeny především pro pracovníky průmyslových potravinářských podniků, kde převažuje komplexní mechanizace a automatizace výrobních linek.
 
Co je obsahem zkoušky?
Mezi požadované znalosti patří například zbožíznalství příslušného oboru a schopnost smyslového posuzování produktů, obecná znalost používaných strojů a zařízení nutná pro jejich obsluhu, provádění provozních zkoušek a rozborů, vedení evidence a dalších záznamů na PC, znalosti a návyky osobní a provozní hygieny.
 
Předpokládá se, že takto kvalifikovaný pracovník vykonává činnosti podle pokynů technika nebo technologa, který provoz přímo řídí. Tyto činnosti jsou ale rovněž odborné a vyžadují vymezený rozsah znalostí a dovedností. Důvodem je především skutečnost, že každý pracovník v potravinářství může svou činností ovlivnit kvalitu a zdravotní bezpečnost výrobků.
 
Proč udělat zkoušku?
Dosažená kvalifikace má potvrdit požadované znalosti a schopnosti pracovníka. Přezkoušený pracovník obdrží osvědčení, které má stejnou platnost v ČR i v EU, se zárukou pro zaměstnavatele, že člověk s tímto osvědčením problematiku opravdu zná a umí.
 
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky. Autorizovaní zástupci, kteří vedou zkoušku a jsou uvedení na osvědčení o zkoušce. Zkoušku provádějí špičkoví odborníci vybraní Svazem průmyslových mlýnů ČR.
Všichni jsou praktici a „provozáci“. Jsou velmi znalí profese. Mají manažerské zkušenosti. Jsou zárukou odborného vedení zkoušky a jsou znalí potřeb a specifik vzdělávání dospělých.
Seznam autorizovaných zástupců

Marie Kačírková
Dr. Pavel Filip
Milan Fric
Daniel Perner
Milan Popovský
Jaroslav Štěpánek
MVDr. Roman Valenta
Ing. Josef Vítek
Zdeněk Kotrč
Roman Kulík
Richard Příhoda

 


Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.
 
Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz
 
Místo zkoušení
Hlavním místem realizace zkoušek je SPŠ potravinářská Pardubice, IČ 48161161, se sídlem nám. Republiky 116.
 
Dalšími místy provádění zkoušek jsou:
UNIMON a.s., IČ 25410474, se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 256/1, závod Litoměřice
 
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., IČ 40232239, Svijany 17, pošta Příšovice
 
DELTA MLÝNY s.r.o., IČ 25540521, Kyjov, Dobrovského 516/30
 
Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., IČ Průmyslová 107, Průmyslová 107, Předměřice nad Labem
 
PENAM, a.s., IČ 46967851, Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 504/38, závod Kroměříž
 
Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r.o., IČ 49812491, Havlíčkův Brod, Na Valech 137
  
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
 
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) čj. 57446/2011 ze dne 22.4.2011.
 
Je možné se na zkoušku připravit?
 
Před zkouškou je možné absolvovat specializovaný kurz, který pořádá Svaz průmyslových mlýnů ČR ve spolupráci se Střední školou potravinářství a služeb Pardubice.
Kontakt: Dr. Pavel FILIP, filip-pavel@tiscali.cz, tel. 602 152 120


Cena a délka zkoušky
 

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
29-009-H
Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv
1-2 hodiny
1600,--
29-010-H
Výroba potravin a krmiv
4-6 hodin
3800,--
29-011-H
Skladování a distribuce potravin
1-2 hodiny
1600,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 61 kBuložit