Poštovní profesní kvalifikace

Kvalifikace

Pracovník poštovní přepážky univerzální (37-018-M)
Pracovník poštovní přepážky (37-019-H)
Poštovní doručovatel (37-017-H)
Pracovník poštovní přepravy I (37-021-H)
Pracovník vnitřní poštovní služby II (37-020-H)

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí, č. j. MPO17115/14/31300/405 Ministerstva průmyslu a obchodu, má oprávnění provádět zkoušky v oboru poštovních profesních kvalifikací.

 
Výše zmíněné kvalifikace jsou součástí povolání:
  • OPERÁTOR POŠTOVNÍHO PROVOZU (Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepážky, Pracovník poštovní přepravy I, Pracovník vnitřní poštovní služby II)
  • SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK POŠTOVNÍHO PROVOZU (Pracovník poštovní přepážky univerzální)
 
Aby zájemce zkoušku profesní kvalifikace zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru nebo absolvoval rekvalifikační kurz.
 
Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy České pošty, s. p. (http://www.ceskaposta.cz). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.
 
Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině poštovní a doručovatelské služby.
 
Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině doprava a spoje.
 
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou vybraní členové odborného garanta – České pošty, s. p.
 

Blovský Martin
Bodollóová Helena
Brož Jan
Čtvrtečková Jana
Herout Martin
Januš Václav
Javornická Drahomíra
Kment Milan
Kopeček Václav
Koriťák Jiří
Kraváčková Ivana
Nevludová Šárka
Novák Josef
Odložilová Jana
Pekaríková Helena
Pešák Pavel
Richterová Alena
Sauer František
Sekera Václav
Šperka Petr
Švábková Jarmila
Zavoralová Hana
Žák Pavel
                                              
 
Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne
paní Mgr. Jana Tampierová, Česká pošta, s. p., Tampierova.Jana@cpost.cz.
 
Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz
Doba trvání zkoušky je 2 – 4 hodiny.

Místo zkoušení
Praha
České Budějovice
Plzeň
Ústí nad Labem
Pardubice
Brno
Ostrava
Olomouc


V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.
 
 
Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
37-017-H
Poštovní doručovatel
2-3 hodiny
2.200,--
37-018-M
Pracovník poštovní přepážky univerzální
3-4 hodiny
2.200,--
37-019-H
Pracovník poštovní přepážky
2-3 hodiny
2.200,--
37-020-H
Pracovník vnitřní poštovní služby II
2-3 hodiny
2.200,--
27-021-H
Pracovník poštovní přepravy I
2-3 hodiny
2.200,--

 
 
 

Související soubory

Přihláška - poštovní službyDokument MS WordDOC | 62 kBuložit