PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Pokrývač

 

Pokrývač skládaných krytin, 36-030-H
Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech, 36-031-H
Pokrývač skládaných krytin střech historických budov, 36-032-H

Tyto kvalifikace tvoří úplnou kvalifikaci. Závěrečnou zkoušku z oboru Pokrývač (36-69-H/01) lze u příslušné střední školy složit po předložení osvědčení o získání výše uvedených kvalifikací.

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkoušky trvají maximálně 1 den.
U zkoušek je vyžadováno zvládnutí
 • Čtení ve stavebních výkresech,
 • Orientace v technické dokumentaci,
 • Znalost technologických postupů,
 • Výpočtu ploch střech a spotřeby materiálů,
 • Posuzování kvality použitých materiálů,
 • Ukládání materiálů na střechy,
 • Zhotovení lešení,
 • Opracování podkladů pod krytiny,
 • Pokrývaní a montáž střech,
 • Opravy krytin,
 • Tepelné izolace pláště,
 • Obsluhy strojního zařízení,
 • BOZP.

Podrobnější informace k obsahu zkoušek najdete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/, skupina oboru Stavebnictví.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou členové Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (http://www.cech-kpt.cz/):
Jiří Vrňata (cechmistr)
Ing. Martin Maršík (člen představenstva)
Maroš Žáčik
Jiří Vrňata ml.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
Brno
Průhonice
Větřkovice
 
Zdravotní podmínky
 
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Kožní prekancerozy.
·         Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Klaustrofobie.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
·         Chladová alergie.
·         Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
·         Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
·         Záchvatovité a kolapsové stavy.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) z 14. 3. 2011
č.j. 10399/11/03700/298 - Pokrývač skládaných krytin, 36-030-H
č.j. 10398/11/03700/297 - Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech, 36-031-H
č.j.10400/11/03700/299 - Pokrývač skládaných krytin střech historických budov, 36-032-H

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
36-030-H
Pokrývač skládaných krytin
6-9 hodin
6000,--
36-032-H
Pokrývač skládaných krytin střech historických budov
8-11 hodin
6000,--
36-031-H
Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech
7-10 hodin
6000,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 61,5 kBuložit