Podlahář

 

Kvalifikace
Podlahář dřevěných podlah, 36-033-H
Podlahář plovoucích podlah, 36-035-H
Podlahář povlakových podlah, 36-036-H
Podlahář bezespárových podlah, 36-037-H

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
 
Komu je zkouška určena?
Zkouška je určena podlahářům, kteří tuto profesi vykonávají jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečné činné, ale nemohou se prokázat dokladem o vzdělání, resp. kvalifikaci.
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovaným zástupcem, který zkoušku provádí, je pan František Pop na základě doporučení Cechu podlahářů České republiky a Střední školy polytechnické v Brně.
Pan František Pop má praxi jak z podnikání v oboru, tak se vzděláváním dospělých oboru podlahář.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Střední škola polytechnická, Jílová 36, Brno.
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
·         Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) dne 3. 6. 2010.
Podlahář dřevěných podlah, 36-033-H - č.j. 20133/10/03300/631
Podlahář plovoucích podlah, 36-035-H- č.j. 20130/10/03300/630
Podlahář povlakových podlah, 36-036-H- č.j. 20134/10/03300/628
Podlahář bezespárových podlah, 36-037-H- č.j. 20125/10/03300/629

 

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
36-033-H
Podlahář dřevěných podlah
11-12 hodin
8700,--
36-035-H
Podlahář plovoucích podlah
7-10 hodin
5500,--
36-036-H
Podlahář povlakových podlah
10-11 hodin
7400,--
36-037-H
Podlahář bezespárových podlah
10-12 hodin
7400,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 62 kBuložit